มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

แบบฟอร์มต่างๆ (FM)

/แบบฟอร์มต่างๆ (FM)
แบบฟอร์มต่างๆ (FM) 2018-09-25T16:22:51+00:00

สำนักงานบริการการศึกษา

1. แบบรายงานการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อสอบปลาย ภาค (FM จส-01)
2. แบบส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ปลายภาคและข้อสอบ แก้ตัว (FM จส-02)
3. แบบส่งสมุดคำตอบที่ประเมินผลแล้ว (FM ปร-08)

สำนักงานสหกิจศึกษา