มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ 2019-02-13T08:54:25+00:00

รู้จักหลักสูตร

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนและเปิดมาแล้ว 47 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลองมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินงานโดยอาจารย์ และนักศึกษา ป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคมเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

  • มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนสาขาวิชานิติศาสตร์
  • รู้กฎหมายทำงานได้ทุกวงการ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) s: LL.B.

สมัครเรียน