สื่อประชาสัมพันธ์ 2019-06-21T14:08:38+07:00

ประวัติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ver. SPUKK
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของคนรุ่นใหม่ เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง