super fake watches
คณะนิเทศศาสตร์ 2023-01-11T13:55:16+07:00
คณะนิเทศศาสตร์
ปริญญาตรี (Undergraduate degree)

  • การออกแบบสื่อสารออนไลน์ (ภาคปกติ , ภาควันอาทิตย์)
  • การออกแบบสื่อสารออนไลน์ เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • สื่อสารการแสดง (ภาคปกติ , ภาควันอาทิตย์)
  • สื่อสารการแสดง เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ (ภาคปกติ , ภาควันอาทิตย์)
  • ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์

“กระตุ้นความคิด ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ

พร้อมปั้นทักษะความคิดสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ จากเหล่าอาจารย์ตัวจริง ทำฝันน้องๆ ให้เป็นตัวจริงด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์และการผลิตรายการผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้ง YouTube Digital TV. Podcast เรียนรู้การใช้อุปกรณ์การผลิตสื่อในห้องปฎิบัติการ และปฎิบัติงานจริง

เรียนรู้การผลิตคอนเทนต์ที่มีความหลากหลาย เช่น รายการรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมที่จะเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมถึงได้เรียนรู้การทำงานในสตูดิโอ และการใช้อุปกรณ์ในการผลิตจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน  รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกับ       ห้องจัดรายการ สามารถผลิตคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพ หรือเหมาะสมกับแพลตฟอร์มและตัวตนที่ต้องการสื่อสาร เรียนรู้การผลิตรายการในภาคปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะหน้าที่การทำรายการในงานโทรทัศน์ การทำงานทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง และการใช้อุปกรณ์สร้างสรรค์การผลิตรายการ ละคร ซีรีส์

เรื่องคอนเท้น พวกเราเนี่ยตัวจี๊ด!

ไม่ใช่แค่ผลิตรายการและซีรีส์ให้ได้มีคุณภาพ แต่เรายังเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนจนชำนาญ สัมผัสประสบการณ์การทำงานจากการสอนที่เน้นลงมือทำ เรียนรู้ทั้งในและนอกจอ ฝึกสอนวิธีการสร้าง CONTENT แบบมืออาชีพ จบไปไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็รู้งานรู้จริง พร้อมผลักดันน้องๆ ไปตามเส้นทางที่ตนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสายผลิตรายการมือโปร สายซีรีส์มือฉมัง หรือสายสื่อออนไลน์สุดฮอต หลักสูตรของเราก็พร้อมปูเส้นทางให้น้องๆทุกคน

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- นักสร้างสรรค์รายการ
- นักเขียนบทรายการ
- ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ
- ช่างภาพ
- ช่างตัดต่อเสียง
- ช่างตัดต่อภาพ
- ช่างควบคุมภาพ
- ช่างควบคุมเสียง
- ผู้ผลิตรายการ
- ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ
- ผู้กำกับรายการ
- ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ
- พิธีกร
- ผู้ดำเนินรายการ
- ผู้ประกาศ
- นักข่าว
- ดีเจ
- นักพากษ์เสียง

บ ริ ษั ท ชั้ น นำ ที่ DEK- SPUKK เลือกได้ !
- บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7
- สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 5
- เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- GMM Grammy
- บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด: MEDIA
- Bright TVสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

"ส ร้ า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย ก ล ยุ ท ธ์ สุ ด เ ด็ ด !
เป็น Professional สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ"เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญ! สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่าง ใน 1 เดียว! นั่นคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด สำหรับใช้้ในงานการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เราสอนให้น้องๆ สามารถออกแบบและนำเสนอผลงานด้วยความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุคที่ตลาดออนไลน์มาแรงกว่าใคร!

 

จุดเด่น

"มากประสบการณ์การสอน
พร้อมปั้นน้องๆเข้าสู่โลกธุรกิจดิจิทัล"

เพราะเราสะสมประสบการณ์การสอนด้าน การออกแบบสื่อสารออนไลน์มานาน น้องๆ จึงมั่นใจได้ว่า คณาจารย์ที่ SPUKK คือตัวจริงผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเปิดห้องเรียนสุดสนุกให้น้องๆศึกษาความรู้ เราเน้นทุกความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่านิสิตของเราจะจบไปอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงทุกบทบาทสำคัญ ของสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ในยุคนี้ และน้องๆจะมั่นใจได้มากกว่าเดิม เพราะที่ SPUKK สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์นั้น มีเครือข่ายองค์กรมีชื่อเสียงจำนวนมากในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสหกิจศึกษา เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเส้นทางอาชีพในอนาคต 

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

งานผลิตเนื้อหาออนไลน์
     - นักเขียน  
     - บรรณาธิการออนไลน์  
     - กองบรรณาธิการออนไลน์
     - ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์  
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์  
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์


งานออกแบบออนไลน์
     - นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
     - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
     - นักออกแบบอินโฟกราฟิก
     - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
     - นักออกแบบประสบการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์
     - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์


งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
     - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
     - นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์
     - นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
     - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
     - ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
     - ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
     - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น

บ ริ ษั ท ชั้ น นำ ที่ DEK- SPUKK เลือกได้ !
- แผนกงานการตลาดออนไลน์ บ. ชั้นนำในประเทศ
- สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
- สำนักพิมพ์แจ่มใส
- สำนักพิมพ์ชั้นนำภายในประเทศ
- สื่อออนไลน์ในบริษัทชั้นนำต่างๆทุกการค้า
- เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

“ ก้าวสู่วงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง

แ บ บ มื อ อ า ชี พ !

ปูเส้นทางของการทำงานวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการบันเทิง เราเรียนรู้ศาสตร์อันงดงามของ ศิลปะการแสดงที่ลงลึกทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน!

การเต้น ร้องเพลง คอสตูม แต่งหน้า ทำผม ทำฉากประกอบแสงสีเสียง เขียนบท  คัดเลือกนักแสดง ผู้กำกับการแสดง ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน  สร้างให้น้องๆ ได้ดาวเจิดจรัสอยู่เบื้องหน้า และเพชรวาววับอยู่ เบื้องหลัง พร้อมก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย!

คว้าฝันให้เป็นจริง
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

เส้นทางของซุปตาร์คนดังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม กับสาขาสื่อสารการแสดง ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการบันเทิง เราพร้อมคว้าดาวมาอยู่ในมือน้องๆ กับการเรียนรู้ศาสตร์อันงดงามของศิลปะการแสดงที่ลงลึกทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน! สอนตั้งแต่ การเต้น ร้องเพลง ทำคอสตูมเสื้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ทำฉากประกอบแสงสีเสียง และเขียนบทการแเสดง คัดเลือกนักแสดง แถมยังได้ลงมือฝึกเป็นผู้กำกับการแสดง ในหลักสูตรนี้น้องๆ จะเป็นได้ทั้งดาวที่เจิดจรัสอยู่เบื้องหน้า และเพรชเม็ดสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย!

จุดเด่น

ไม่ว่าอยู่ตรงไหนของวงการบันเทิง
เราก็เป็น "ตัวจริง" ได้!

น้องๆ ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ทำงานจากการเรียนปฏิบัติ ที่เสมือนจริงมากที่สุด พร้อมการฝึกงานจากเครือข่ายของมหาลัย ที่สามารถเปิดกว้างช่องทางการทำงานหลังจบการศึกษาได้อีกด้วย เรียนการแสดงที่นี่ น้องๆจึงมั่นใจได้ว่า นอกจากได้เรียนรู้ตั้งแต่เบื้องหน้ายันเบื้องหลัง ยังได้ประสบการณ์ดีๆ จากอาจารย์มืออาชีพกลับไปอีกเพียบ เตรียมพร้อมเป็นดาวในวงการบันเทิงได้เลย!

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- นักออกแบบเพื่อการแสดง
- นักออกแบบเสื้อผ้า
- นักออกแบบฉาก
- นักแสดง
- ครูสอนการแสดง
- ผู้คัดเลือกนักแสดง
- ผู้กํากับการแสดง
- ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
- คนเขียนบทละคร


บ ริ ษั ท ชั้ น นำ ที่ DEK- SPUKK เลือกได้ !
- บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7
- สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 5
- เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- GMM Grammy
- บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด: MEDIA
- Bright TV
หลักสูตร 2 ปริญญา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย + สื่อสารการแสดง
Multimedia and Entertainment (Dual Degree)

สมัครเรียน

“สร้างสรรค์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สำหรับธุรกิจบันเทิง “

มุ่งเน้น สร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจบันเทิง และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์            นักออกแบบ ผลิตงานมัลติมีเดีย และสร้างสรรค์กราฟิกสำหรับธุรกิจบันเทิง Event Exhibition Concert  CG Animation งานแสดง แสง สี เสียง ครบวงจร

อาชีพสุดปัง

  • นักออกแบบสร้างสรรค์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อบันเทิง MV Event & Exhibition
  • ผู้กำกับภาพยนตร์
  • Animation Film Production

ผู้ผลิตงานมัลติมีเดียสำหรับ  Event & Exhibition & Concert