มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

งานสวัสดิการและงานวินัยนักศึกษา

/งานสวัสดิการและงานวินัยนักศึกษา
งานสวัสดิการและงานวินัยนักศึกษา 2018-06-13T14:02:16+00:00
งานพยาบาล
งานประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
งานวินัยนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
งานประกันอุบัติเหตุ