Homepage 2020-06-25T15:17:52+07:00
สมัครเรียน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท-เอก
ค่าเล่าเรียน / ทุน

HOT NEWS

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2563

August 13th, 2020|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2563

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”(Hybrid Conference) 

July 21st, 2020|Comments Off on งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”(Hybrid Conference) 

NEWS & ACTIVITIES

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

August 19th, 2020|Comments Off on ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

อบรมการเขียนโปรแกรมเชิงปฎิบัติการด้วยโปรแกรม Flexsim สำหรับ Smart Manufacture

July 7th, 2020|Comments Off on อบรมการเขียนโปรแกรมเชิงปฎิบัติการด้วยโปรแกรม Flexsim สำหรับ Smart Manufacture

EVENTS

1308, 2020

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2563

August 13th, 2020|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2563

คู่มือการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา [...]

2107, 2020

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”(Hybrid Conference) 

July 21st, 2020|Comments Off on งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”(Hybrid Conference) 

     วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ [...]

2107, 2020

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมสร้างมิติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

July 21st, 2020|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมสร้างมิติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

วันที่ 14 ก.ค. [...]

207, 2020

#ชีวิตดี๊ดีที่ศรีปทุมขอนแก่น แจก Notebook ให้ #Dek63 ที่สมัครเรียนภาควันอาทิตย์วันเดียว วันนี้-15 ก.ค.นี้เท่านั้น

July 2nd, 2020|Comments Off on #ชีวิตดี๊ดีที่ศรีปทุมขอนแก่น แจก Notebook ให้ #Dek63 ที่สมัครเรียนภาควันอาทิตย์วันเดียว วันนี้-15 ก.ค.นี้เท่านั้น

#ชีวิตดี๊ดีที่ศรีปทุมขอนแก่น แจก Notebook [...]

2705, 2020

SPUKK Tiktok Challenge 2020 | ม.ศรีปทุม ขอนแก่น x TikTok ชวนมาขยับกับพี่สไปร์ท ร่วมสนุกชิงเงินรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร!

May 27th, 2020|Comments Off on SPUKK Tiktok Challenge 2020 | ม.ศรีปทุม ขอนแก่น x TikTok ชวนมาขยับกับพี่สไปร์ท ร่วมสนุกชิงเงินรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร!

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น x [...]

CAMPUS LIFE

 >> ดูทั้งหมด <<

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<