Homepage 2021-01-27T16:46:41+07:00NEWS & ACTIVITIES

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562รับปริญญายุคใหม่ตามวิถี New Normal

January 26th, 2021|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562รับปริญญายุคใหม่ตามวิถี New Normal

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “การบริหารสถานศึกษาอุดมศึกษา เอกชน” จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

December 21st, 2020|Comments Off on นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “การบริหารสถานศึกษาอุดมศึกษา เอกชน” จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

EVENTS

1512, 2020

[ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

December 15th, 2020|Comments Off on [ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

Congratulations! ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม [...]

2711, 2020

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2563

November 27th, 2020|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2563

คู่มือการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2 [...]

1611, 2020

ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน “A-list in Wonderland”

November 16th, 2020|Comments Off on ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน “A-list in Wonderland”

ได้เวลาสนุกแล้วสิ ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม [...]

810, 2020

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

October 8th, 2020|Comments Off on แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

[...]

110, 2020

SPUKK NEXT GEN 2020 “เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ” ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

October 1st, 2020|Comments Off on SPUKK NEXT GEN 2020 “เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ” ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

"เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ" ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา [...]

CAMPUS LIFE

 >> ดูทั้งหมด <<

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<