Homepage 2020-11-11T10:10:53+07:00


HOT NEWS

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน “A-list in Wonderland”

November 16th, 2020|Comments Off on ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน “A-list in Wonderland”

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

October 8th, 2020|Comments Off on แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

NEWS & ACTIVITIES

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

August 19th, 2020|Comments Off on ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

อบรมการเขียนโปรแกรมเชิงปฎิบัติการด้วยโปรแกรม Flexsim สำหรับ Smart Manufacture

July 7th, 2020|Comments Off on อบรมการเขียนโปรแกรมเชิงปฎิบัติการด้วยโปรแกรม Flexsim สำหรับ Smart Manufacture

EVENTS

1611, 2020

ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน “A-list in Wonderland”

November 16th, 2020|Comments Off on ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน “A-list in Wonderland”

ได้เวลาสนุกแล้วสิ ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม [...]

810, 2020

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

October 8th, 2020|Comments Off on แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

[...]

110, 2020

SPUKK NEXT GEN 2020 “เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ” ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

October 1st, 2020|Comments Off on SPUKK NEXT GEN 2020 “เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ” ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

"เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ" ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา [...]

1308, 2020

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2563

August 13th, 2020|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2563

คู่มือการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา [...]

2107, 2020

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”(Hybrid Conference) 

July 21st, 2020|Comments Off on งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”(Hybrid Conference) 

     วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ [...]

CAMPUS LIFE

 >> ดูทั้งหมด <<

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<