Homepage 2022-11-21T10:19:54+07:00 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<


 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

March 14th, 2023|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2565 รอบ 2

December 21st, 2022|Comments Off on แนวปฏิบัติในการเข้าสอบและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2565 รอบ 2

 >> ดูทั้งหมด <<

ปฏิบัติการการยศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน เป็นการฝึกทักษะและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หลักสูตรสุด WOW สำหรับ #DEK65 #จริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัท #เด็กสายกฎหมายมาทางนี้

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<