Homepage 2021-09-22T14:17:38+07:00
 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

นางสาวรัตนภรณ์ วุฒิเชาว์ (น้องเหมยลี่) นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า” ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการ สไตล์ New Normal (รูปแบบ Online Virtual)

November 29th, 2021|Comments Off on นางสาวรัตนภรณ์ วุฒิเชาว์ (น้องเหมยลี่) นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า” ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการ สไตล์ New Normal (รูปแบบ Online Virtual)

ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

November 27th, 2021|Comments Off on ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

CAMPUS LIFE

 >> ดูทั้งหมด <<

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<