Homepage 2019-04-19T18:09:03+07:00
สมัครเรียน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ค่าเล่าเรียน / ทุน

HOT NEWS

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

SPU : GRADSPUCON2020 ครั้งที่ 5 ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค

October 2nd, 2019|Comments Off on SPU : GRADSPUCON2020 ครั้งที่ 5 ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

October 1st, 2019|Comments Off on การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

NEWS & ACTIVITIES

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าอีสาน จากรายการ SME ตีแตก

November 13th, 2019|Comments Off on เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าอีสาน จากรายการ SME ตีแตก

“การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในธุรกิจ SME” บรรยายพิเศษโดยวิทยากร ดร.วรรณกานต์ สุขสำราญ ผู้มากประสบการณ์ด้านการศึกษาและภาคธุรกิจ

November 12th, 2019|Comments Off on “การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในธุรกิจ SME” บรรยายพิเศษโดยวิทยากร ดร.วรรณกานต์ สุขสำราญ ผู้มากประสบการณ์ด้านการศึกษาและภาคธุรกิจ

EVENTS

210, 2019

SPU : GRADSPUCON2020 ครั้งที่ 5 ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค

October 2nd, 2019|Comments Off on SPU : GRADSPUCON2020 ครั้งที่ 5 ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค

เวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ [...]

110, 2019

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

October 1st, 2019|Comments Off on การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

มหาวิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น [...]

2506, 2019

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562

June 25th, 2019|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ [...]

2406, 2019

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 3/2561 ระดับปริญญาตรี

June 24th, 2019|Comments Off on ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 3/2561 ระดับปริญญาตรี

1706, 2019

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

June 17th, 2019|Comments Off on ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร [...]

CAMPUS LIFE

 >> ดูทั้งหมด <<

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<