Homepage 2019-04-19T18:09:03+07:00
สมัครเรียน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ค่าเล่าเรียน / ทุน

HOT NEWS

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาทาง Internet

April 5th, 2019|Comments Off on กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาทาง Internet

เปิดระบบประเมินการสอน Online วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2562

March 22nd, 2019|Comments Off on เปิดระบบประเมินการสอน Online วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2562

NEWS & ACTIVITIES

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้าทุน25,000 จากการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ อววน.

May 13th, 2019|Comments Off on นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้าทุน25,000 จากการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ อววน.

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

April 30th, 2019|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

EVENTS

504, 2019

กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาทาง Internet

April 5th, 2019|Comments Off on กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาทาง Internet

1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษาฤดูร้อน [...]

2203, 2019

เปิดระบบประเมินการสอน Online วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2562

March 22nd, 2019|Comments Off on เปิดระบบประเมินการสอน Online วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดระบบประเมินการสอน [...]

2401, 2019

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี

January 24th, 2019|Comments Off on ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี [...]

1411, 2018

รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 2/2561

November 14th, 2018|Comments Off on รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 2/2561

1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet [...]

1209, 2018

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

September 12th, 2018|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง หรือ [...]

CAMPUS LIFE

 >> ดูทั้งหมด <<

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<