Homepage 2019-04-19T18:09:03+07:00
สมัครเรียน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ค่าเล่าเรียน / ทุน

HOT NEWS

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (ระดับปริญญาตรี)

April 4th, 2020|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (ระดับปริญญาตรี)

เปิดแล้ว!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา2563

March 20th, 2020|Comments Off on เปิดแล้ว!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา2563

NEWS & ACTIVITIES

 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

ด้วยความห่วงใย จาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น

March 10th, 2020|Comments Off on ด้วยความห่วงใย จาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด

February 11th, 2020|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด

EVENTS

404, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (ระดับปริญญาตรี)

April 4th, 2020|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (ระดับปริญญาตรี)

[...]

2003, 2020

เปิดแล้ว!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา2563

March 20th, 2020|Comments Off on เปิดแล้ว!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา2563

"ทุกวิกฤตซ่อนโอกาส... เรียนรู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ [...]

1803, 2020

ประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

March 18th, 2020|Comments Off on ประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (สำหรับนักศึกษา) [...]

1703, 2020

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน

March 17th, 2020|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส [...]

203, 2020

ม.ศรีปทุม บางเขน-ขอนแก่น-ชลบุรี ห่วงใย “นักศึกษา – บุคลากร” จัดทำประกันไวรัสโคโรน่า 25,036 กรมธรรม์ แก่นักศึกษาและบุคลากร

March 2nd, 2020|Comments Off on ม.ศรีปทุม บางเขน-ขอนแก่น-ชลบุรี ห่วงใย “นักศึกษา – บุคลากร” จัดทำประกันไวรัสโคโรน่า 25,036 กรมธรรม์ แก่นักศึกษาและบุคลากร

ม.ศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา [...]

CAMPUS LIFE

 >> ดูทั้งหมด <<

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<