Homepage 2022-02-21T14:35:32+07:00
 >> อ่านข่าวทั้งหมด <<

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

July 14th, 2022|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

July 5th, 2022|Comments Off on รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

 >> ดูทั้งหมด <<

ปฏิบัติการการยศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน เป็นการฝึกทักษะและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หลักสูตรสุด WOW สำหรับ #DEK65 #จริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัท #เด็กสายกฎหมายมาทางนี้

SPUKK CHANNEL

 >> ดูทั้งหมด <<