ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

/ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

By | 2021-04-04T23:49:36+07:00 April 4th, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ, ไม่มีหมวดหมู่|

คู่มือการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ 221 1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563