Shabelle

/Shabelle

About Shabelle

This author has not yet filled in any details.
So far Shabelle has created 33 blog entries.

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

By | 2022-09-22T11:34:22+07:00 September 15th, 2022|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 043-224119 ต่อ 204 เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ รายละเอียดดังนี้ 1. อาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ทางด้านโลจิสติกส์/ บริหารธุรกิจ/ วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมีหัวข้อวิจัยที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาในด้านการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี หากมีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อวิจัย ด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ด่วน) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง [...]

Comments Off on เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ