super fake watches

Shabelle

/ชาเบล

About ชาเบล

This author has not yet filled in any details.
So far ชาเบล has created 432 blog entries.

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์

By | 2024-05-17T14:45:10+07:00 May 17th, 2024|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 043-224119 ต่อ 204 เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์ ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ถ่ายทำและตัดต่อ เป็นผู้มีความรู้และทักษะเทคโนโลยี ด้านการผลิตสื่อ ถ่ายทำและตัดต่อ คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคพิเศษ สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณืการผลิต และโปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี มีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว (พิจารณาเป็นพิเศษ) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน TOEIC : 550 คะแนนขึ้นไป เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป CV/ Resume [...]

Comments Off on เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์