มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

NEWS & ACTIVITIES

/NEWS & ACTIVITIES

Hot News

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ท่านคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่ ผู้รับมอบในนามผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ สปป.ลาว

By | 2018-01-19T11:38:40+00:00 January 19th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันที่ 19 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี, อาจารย์สิรินทิพย์ โรจนพิพัฒน์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี และอาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ หัวหน้างานด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ท่านคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่ ผู้รับมอบในนามผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่จริง ศึกษาดูงานคลังสินค้าบริษัทสิงห์ขอนแก่น จำกัด และศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคบริษัทเทสโก้โลตัส

By | 2018-01-19T10:39:21+00:00 January 19th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันที่ 18 มกราคม 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำนักศึกษารหัส 58 รวมจำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงานคลังสินค้า 2 แห่ง ได้แก่ ช่วงเช้า เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทสิงห์ขอนแก่น จำกัด และเยี่ยมชมคลังสินค้าของบริษัท  จากนั้นในช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคของบริษัทเทสโก้โลตัส และเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าที่เก็บสินค้าแต่ละชนิด และอุณหูมิที่แตกต่างกัน โดยอุณหภูมิต่ำสุด - 20 องศา จากการดูงานในวันนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคลังสินค้า ตั้งแต่การรับสินค้า การจัดเก็บ การหยิบสินค้า การขนส่งจนถึงผู้บริโภค รวมถึงระบบ ERP ต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละคลังสินค้า พร้อมแนวทางการเข้าฝึกสหกิจศึกษาในปีต่อไป #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #spukk #spu

นศ.คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เดินเครื่องศิลปะการแสดงนิพนธ์ (PERFORMING ARTS THESIS) เต็มกำลัง หวังพัฒนาศักยภาพผลงาน สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน

By | 2018-01-17T13:54:52+00:00 January 17th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นำเสนอศิลปะการแสดงนิพนธ์ (PERFORMING ARTS THESIS) แก่คณะกรรมการภายนอก ในขั้นสอบนำเสนอ IDEA จำนวนทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่งได้รับคำแนะนำ สำหรับการพัฒนางานเป็นอย่างดี ต่างเดินเครื่องดำเนินงาน ประกาศ AUDITION / CASTING หานักแสดงและทีมงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งในรูปแบบของการแสดงเดี่ยว (SOLO PERFORMANCE) เรื่อง “มัทนพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ” / ภาพยนตร์สั้น แนวอาชญากรรม สืบสวนสอบสวน เรื่อง “คำตอบ” / ละครเวทีสุขนาฏกรรม เรื่อง “ART” / ละครโดยการอ่าน (READERS THEATRE) เรื่อง “ขูลู-นางอั้ว” / ละครเพื่อการศึกษา (THEATRE IN EDUCATION) เรื่อง “ความกตัญญู” / MUSICAL [...]

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง จาก TOM STUDIO KHONKAEN

By | 2018-01-17T10:07:23+00:00 January 17th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้รับเกียรติจากคุณปิยะ พูลนิติพร (อ.ทอม) ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและผู้บริหารสตูดิโอขนาดใหญ่ชื่อดังของขอนแก่น “TOM STUDIO KHONKAEN” มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง “การใช้ดนตรีและเสียงประกอบในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์” โดยมีอาจารย์สุเมธ สุวรรณเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ และหัวหน้างานศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นักศึกษามีความสุขและตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพื่องานสหกิจศึกษาและการใช้บัณฑิตนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่นต่อไป #จัดเต็มงานเบื้องหน้า #จัดแน่นงานเบื้องหลัง #เป็นเจ้าของกิจการในยุคดิจิทัล #คณะนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ขอนแก่น #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #TOM_STUDIO_KHONKAEN #SPUKK

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น

By | 2018-01-16T15:03:32+00:00 January 16th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 อาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน และอาจารย์ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณโรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมดังนี้ 1. การทำธุกิจผ่านสื่อออนไลน์ E-commerce คือ จะแบ่งออกเป็น ด้านการจัดการการตลาด และด้านการบริการ การหาข้อมูลจากโซเชียลหรือแม้แต่การถามราคา การทำธุรกรรมซื้อขายบน Internet นี่ก็ถือเป็น E-Commerce Lazada ทำการโฆษณา อาทิตย์ละ 4,000,000 บาท การเพิ่มยอดขาย *** การซื้อของบน Facebook และ IG *** การทำโลจิสติกส์ส่งของยังไงให้รวดเร็ว ให้พิจารณาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ E-Logistic มุ่งเน้นผู้บริโภค เพราะผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าตามใจผู้ผลิตได้จะต้องตามใจผู้บริโภค [...]

รองอธิการบดี รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 จากโรงแรมวีวิช ขอนแก่น

By | 2018-01-15T10:52:03+00:00 January 15th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันที่ 15  มกราคม 2561 ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ให้การต้อนรับ คุณณัฐพงษ์ ทาแหยม และคุณปฏิภาณ เวียงสิมา  ฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

รองอธิการบดี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 จากผู้บริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย

By | 2018-01-15T10:43:57+00:00 January 15th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันที่ 12 มกราคม 2561 ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียน มหาไถ่ศึกษาชาย  นำโดย นายบุญจันทร์ ราชซุยแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางเนตรนภา วงศ์ชารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารงานวิชาการ  และนางจันหอม เทพพระ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบของสนับสนุนงานวันเด็กให้ สทท.ขอนแก่น

By | 2018-01-15T10:04:34+00:00 January 15th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ วันที่ 12 มกราคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา พุคยาภรณ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มอบของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2561 ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น สำนักประชาสัมธ์เขต 1  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

SPUKK ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์ ครั้งที่ 2

By | 2018-01-15T09:27:56+00:00 January 15th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมคุณธรรมจริยธรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยเริ่มวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ขอบคุณภาพถ่ายจาก Pookky Orrathai คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี

By | 2018-01-15T13:15:10+00:00 January 12th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี เวลา 08.39 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ต่อมาเวลา 09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระคเชนทร์เทพ สุเทโวแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระคเชนทร์เทพ สุเทโว รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่าเป้า(ร่มป่าตอง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นด้วยความสำนึกของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติต่อไป ดั่งปรัชญาว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัย พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” [...]