มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

NEWS & ACTIVITIES

/NEWS & ACTIVITIES

Hot News

นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

By | 2018-08-10T03:34:29+00:00 August 10th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์ นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุมศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

Comments Off on นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กระจายกำลัง สร้างสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายองค์กรภายนอก

By | 2018-08-09T04:03:02+00:00 August 9th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

1. SRIPATUM USR ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ งานเครือข่ายสถาบันการศึกษา ตัวแทนสำนักงานรองอธิการบดี และตัวแทนอาจารย์คณะต่างๆ เข้าพบรองกงสุลใหญ่ สปป.ลาว (ท่านคำไพ พันทองดี) เพื่อเข้ามอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่รวบรวมได้จากนักศึกษาคณะต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จากสันเขื่อนแตกที่สปป.ลาว ณ สถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายต่างประเทศ ในระดับอาเซียน โดยมี อ.นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ , อ.พิมพิไล แสงทัพ และ อ.เดือนฉาย ซ่อนกลาง เป็นแม่งาน ร่วมด้วยเพื่อนพี่น้องชาวศรีปทุมขอนแก่น ที่มีจิตเมตตา มาอาสาร่วมด้วยช่วยกัน อีกคับคั่ง   2. คุณสงกรานต์ ชาวดร และคุณสุดารัตน์ ยมรัตน์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม ดำเนินการ จัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี [...]

Comments Off on สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กระจายกำลัง สร้างสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายองค์กรภายนอก

ระดับปริญญาโท มอบทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*

By | 2018-08-09T03:27:41+00:00 August 9th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท มอบทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 #ระดับปริญญาโท - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) (ระยะเวลาศึกษา 1 ปี 4 เดือน) http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/หลักสูตรบริหารธุรกิจมห/ - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษาเวลาในการศึกษา) http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/หลักสูตรนิติศาสตรมหาบั/ คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/คุณสมบัติผู้สมัครเรียน/ สมัครออนไลน์ http://scmskk.spu.ac.th/ent_mas_index.cfm **เชื่อมต่อผ่าน firefox หรือ Internet Explorer สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อาคาร 1 ห้อง 1-108 โทร: 043 [...]

Comments Off on ระดับปริญญาโท มอบทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าพบท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับจาก ภาคการศึกษา 3/60 ให้กับสถาบัน ก่อนสอบปลายภาค จำนวน 15 รางวัล

By | 2018-08-07T07:49:16+00:00 August 7th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

SPUKK นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าพบท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับจาก ภาคการศึกษา 3/60 ให้กับสถาบัน ก่อนสอบปลายภาค จำนวน 15 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การประกวดละครสั้น ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯขอนแก่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดคลิปวิดิโอ ไทยนิยมยั่งยืน จาก ผู้ว่าฯ ขอนแก่น จำนวน 4 รางวัล รางวัลชมเชย [...]

Comments Off on นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าพบท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับจาก ภาคการศึกษา 3/60 ให้กับสถาบัน ก่อนสอบปลายภาค จำนวน 15 รางวัล

นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษา ร่วมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง แบบพอดีกับวิถีธรรมชาติ ตามนโยบาย “นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี61”

By | 2018-07-31T03:12:49+00:00 July 31st, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อาจารย์สุเมธ สุวรรณเนตร หัวหน้างานศูนย์มีเดีย และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษาผู้นำแนวทาง นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี 61 ร่วมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง แบบพอดีกับวิถีธรรมชาติ ทำผ้ามัดย้อมจากขมิ้นและฝาง ทำพิซซ่าจากเตาดิน ทำไข่เค็มจากใบเตยและดินสอพอง และร่วมเป็นจิตอาสาสร้างบ้านดิน เพื่อใช้เป็นห้องสมุดชุมชนอีกด้วย ณ บ้านสวนป่าสุขใจ อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาซึมซับ รับรู้ และนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีแก่ นศ.น้องใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ ให้นำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ตามนโยบายของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่ว่า นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี61 #SPUKK #นิเทศศาสตร์ #ศรีปทุม #ขอนแก่น #พานักศึกษา #ร่วมเรียนรู้ #การใช้ชีวิต #พอเพียง #แบบพอดี #วิถีธรรมชาติ #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #PA61 #RTV61 [...]

Comments Off on นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษา ร่วมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง แบบพอดีกับวิถีธรรมชาติ ตามนโยบาย “นิเทศ พอเพียง = พอดี ปี61”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับโล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 7 โล่รวด!!! ในงาน รวมพลคนขอนแก่น

By | 2018-07-31T02:56:14+00:00 July 31st, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำชาวขอนแก่นลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีข้าราชการ และประชาชนมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังได้เปิดกิจกรรม "รวมพลคนขอนแก่น" เทิดไท้พระบรมจักรีนฤบดินทร์ รัชกาลที่ 10 และมีพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะรางวัลการประกวดต่างๆของทางจังหวัด โดย นางสาวกรวรรณ สอนโยธา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นตัวแทนสถาบัน ขึ้นรับโล่รางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวิดิโอส่งเสริมค่านิยม 10 ประการ และเป็นตัวแทนในการรับโล่ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จำนวน 7 โล่รางวัล ประกอบไปด้วย โล่รางวัลการประกวดคลิปวิดิโอ 4 รางวัล และรางวัลการประกวดละครสั้นอีก 3 รางวัล สร้างความฮือฮาให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กวาดรวดทีเดียวถึง [...]

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับโล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 7 โล่รวด!!! ในงาน รวมพลคนขอนแก่น

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2561

By | 2018-07-25T03:39:49+00:00 July 25th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการลงทะเบียน

Comments Off on กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร อาจารย์ 6 อัตรา

By | 2018-07-23T07:24:36+00:00 July 23rd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำอาจารย์สาขาการตลาด 5 อัตรา คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด 2. ไม่จำกัดเพศ 3. ไม่จำกัดอายุ เงินเดือน : ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย *ถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ **อาจารย์ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ 2. ไม่จำกัดเพศ 3. อายุ 22-32 ปี เงินเดือน : ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย *สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก *ถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ   เอกสารประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา  1 ฉบับ 4. [...]

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร อาจารย์ 6 อัตรา

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคม “เพื่อนดี ไม่ชวน ทำเลว”

By | 2018-07-18T14:36:37+00:00 July 18th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

Comments Off on โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคม “เพื่อนดี ไม่ชวน ทำเลว”

พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2561

By | 2018-07-18T10:47:50+00:00 July 18th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2561 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีกิจกรรมดังนี้ - 09.00 น พิธีสักการะพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น - 09.49 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณห้องสุมด -10.30 น. พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยมีการเปิดวิดีทัศน์ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ยืนไว้อาลัย รำลึกถึงผู้ก่อตั้งสถาบัน อ่านบทกลอนรำลึก และผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาร่วมวางพวงมาลา ตามลำดับ

Comments Off on พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2561