ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

/ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิด สร้างพลังใจด้วยจิตวิทยาเชิงบวก พบกับวิทยากรพิเศษ คุณเศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่

By | 2021-10-04T17:00:28+07:00 October 4th, 2021|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ทุกคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น   เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ทางช่องทางออนไลน์   พบกับวิทยากรพิเศษ คุณเศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่   ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิด สร้างพลังใจด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

Comments Off on กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิด สร้างพลังใจด้วยจิตวิทยาเชิงบวก พบกับวิทยากรพิเศษ คุณเศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่