มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

/ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

SPUKK : คู่มือและกำหนดการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

By | 2017-11-25T21:46:54+00:00 November 14th, 2017|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|

 กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มศป.ขอนแก่น วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มศป.ขอนแก่น ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มศป.ขอนแก่น วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มศป.ขอนแก่น คู่มือรายวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ความหมายของรหัสต่างๆ ในช่องหมายเหตุ ของคู่มือรายวิชาลงทะเบียน มศป.ขอนแก่น 2560 คลิกลิงค์ เพื่อลงทะเบียน http://scmskk.spu.ac.th/

SPUKK : นักศึกษาสามารถตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา

By | 2018-04-18T09:38:35+00:00 September 26th, 2017|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|

SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น สำนักงานบริการการศึกษา เปิดระบบตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาออนไลน์ >> ตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา ออนไลน์

SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคลากร

By | 2017-11-05T20:08:21+00:00 September 24th, 2017|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|

งานบุคคล เปิดรับสมัครบุคลากร หลายตำแหน่ง สมารถดูรายละเอียดและดาว์โหลดได้ที่นี้ ดูรายละเอียด, เอกสารและหลักฐาน,ใบสมัคร ดาว์โหลดได้ที่นี้

SPUKK : ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี

By | 2019-02-13T22:52:41+00:00 August 9th, 2017|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|

สำนักงานบริการการศึกษา จัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 สมารถดาว์โหลดได้ที่นี้ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560

SPUKK : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

By | 2017-11-05T20:06:53+00:00 August 9th, 2017|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|

สำนักงานบริการการศึกษา จัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 สมารถดาว์โหลดได้ที่นี้ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560