ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

/ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

[ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

By | 2021-01-27T14:30:39+07:00 December 15th, 2020|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|

Congratulations! ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของบัณฑิตและผู้ร่วมงานทุกท่าน จึงได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น งดการฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยเปิดให้บัณฑิตถ่ายภาพที่ระลึกตามปกติ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 (พิธีประสาทปริญญาบัตร) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) Google Map สำหรับเดินทางมาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) คลิกลิ้งก์ https://goo.gl/maps/NRVfCPufrtWSqZ3EA ห้องรับรองผู้ปกครอง : ห้องประชุม (Hall2) ระเบียบและเครื่องแต่งกาย สำหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 [...]

Comments Off on [ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562