super fake watches

ประกาศมหาวิทยาลัย

/ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย 2020-10-06T11:08:58+07:00
507, 2022

รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

By | July 5th, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564 Congratulations! ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา [...]

1701, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

By | January 17th, 2022|Categories: NEWS, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [...]

410, 2021

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิด สร้างพลังใจด้วยจิตวิทยาเชิงบวก พบกับวิทยากรพิเศษ คุณเศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่

By | October 4th, 2021|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิด สร้างพลังใจด้วยจิตวิทยาเชิงบวก พบกับวิทยากรพิเศษ คุณเศรษฐศิษฏ์ รุ่งเจริญพร ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ทุกคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น   เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ในวันที่ [...]

509, 2021

ขั้นตอนการขอรับเงินส่วนลดโควิด นักศึกษา รหัส 64

By | September 5th, 2021|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ขั้นตอนการขอรับเงินส่วนลดโควิด นักศึกษา รหัส 64

สามารถยื่นคำร้องได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา รหัส [...]

309, 2021

ประกาศ เรื่องวิธีการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ 5,000 บาท [ลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ (PromptPay)โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารเท่านั้น]

By | September 3rd, 2021|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศ เรื่องวิธีการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ 5,000 บาท [ลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ (PromptPay)โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารเท่านั้น]

ด่วน! สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและชำระค่าเทอมภาค 1/2564 ให้ดำเนินการ ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล [...]

408, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

By | August 4th, 2021|Categories: Hot News, NEWS, ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

▶︎ ประกาศ มศป.ขก. มาตรการช่วยเหลือ นศ. 64 ป.ตรี ◀︎ [...]

3007, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

By | July 30th, 2021|Categories: NEWS, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ [...]

1907, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนกําหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบํารุงการศึกษา

By | July 19th, 2021|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนกําหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบํารุงการศึกษา

1607, 2021

17 ก.ค. วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

By | July 16th, 2021|Categories: NEWS, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on 17 ก.ค. วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ดร.สุข พุคยาภรณ์ คือ ผู้ที่เพียรพยายามที่จะสอนและอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องกับท่านทำงานโดยยึดหลัก คือ ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว และเรียบร้อย” [...]

1207, 2021

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

By | July 12th, 2021|Categories: ข่าวการศึกษา, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564คู่มือการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นสอบถามเพิ่มเติมโทร [...]