ประกาศมหาวิทยาลัย

/ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย 2020-10-06T11:08:58+07:00
1504, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2563

By | April 15th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [...]

404, 2021

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

By | April 4th, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

คู่มือการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติมโทร [...]

1512, 2020

[ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

By | December 15th, 2020|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on [ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

Congratulations! ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร [...]

2711, 2020

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2563

By | November 27th, 2020|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2563

คู่มือการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]

810, 2020

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

By | October 8th, 2020|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริการการศึกษา โทร [...]