ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+07:00
2609, 2021

“หลักสูตรกฎหมายที่ทันสมัย ” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

By | September 26th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on “หลักสูตรกฎหมายที่ทันสมัย ” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

"หลักสูตรกฎหมายที่ทันสมัย " • สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต • ปริญญาตรีใบที่สอง (เทียบโอนหน่วยกิตปริญญาตรีใบแรกได้) • ปริญญาตรีสำหรับตำรวจ [...]

2409, 2021

นักศึกษา รหัส 64 รับมอบทุน Computer Notebook ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สมัครเรียน ปีการศึกษา 2564

By | September 24th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษา รหัส 64 รับมอบทุน Computer Notebook ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สมัครเรียน ปีการศึกษา 2564

ส่วนหนึ่งของนักศึกษา รหัส 64 ที่มารับมอบ ทุน Computer Notebook* 💻 มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวศรีปทุมขอนแก่นกันเยอะๆนะคะ😍 [...]

1309, 2021

The 9th Regional Conference on Graduate Research 2022 โครงการงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

By | September 13th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย|Comments Off on The 9th Regional Conference on Graduate Research 2022 โครงการงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

โครงการงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 The 9th  [...]

109, 2021

มาดูสาขาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นกัน มีสาขาอะไรที่โดนใจ DEK65 บ้างนะ? สมัครเรียนได้เเล้วนะรู้ยัง?!!

By | September 1st, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, ทุนการศึกษา|Comments Off on มาดูสาขาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นกัน มีสาขาอะไรที่โดนใจ DEK65 บ้างนะ? สมัครเรียนได้เเล้วนะรู้ยัง?!!

>>คลิกเลย<< พิเศษ!! DEK65  สมัครเรียนวันนี้ รับทุนการศึกษา สูงสุด 20,000 [...]

2008, 2021

ขยายเวลาสำหรับ DEK64 สมัครเรียนปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมัครได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 นี้เท่านั้น

By | August 20th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, ทุนการศึกษา|Comments Off on ขยายเวลาสำหรับ DEK64 สมัครเรียนปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมัครได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 นี้เท่านั้น

ทุนการศึกษา SPUKK #DEK64 สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น "อยากมีที่เรียน อย่ารอช้า" สมัครปุ๊บ รับทุนการศึกษาปั๊บ ไม่ว่าจะลงทะเบียนปกติ [...]

1608, 2021

เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

By | August 16th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียจัดทำขึ้นตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) เน้นเนื้อหาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็นหลัก โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยวิชาพื้นฐานที่สำคัญทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ [...]

408, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

By | August 4th, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

▶︎ ประกาศ มศป.ขก. มาตรการช่วยเหลือ นศ. 64 ป.ตรี ◀︎ [...]

408, 2021

สาขาการบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

By | August 4th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on สาขาการบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

สาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ [...]

3007, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

By | July 30th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ [...]

3007, 2021

ผุดไอเดีย สร้างคอนเทนต์ สร้างสรรค์สื่อโฆษณาภาพกราฟิก ตัดต่อวิดีโอสวยๆให้น่าสนใจ ต้องเรียนที่ สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

By | July 30th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on ผุดไอเดีย สร้างคอนเทนต์ สร้างสรรค์สื่อโฆษณาภาพกราฟิก ตัดต่อวิดีโอสวยๆให้น่าสนใจ ต้องเรียนที่ สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

• สมัครเรียนวันนี้ – 16 สิงหาคม 2564 รับทุนส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 5,000 บาท* [...]