มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2017-11-17T11:38:22+00:00

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมบริจาคโครงการ ก้าว คนละก้าวไปกับพี่ตูน 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน)

December 18th, 2017|0 Comments

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมบริจาคโครงการ ก้าว คนละก้าวไปกับพี่ตูน จำนวนเงิน 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สมรักษ์ คำสิงห์ วีรบุรุษเหรียญทองแรกโอลิมปิก สุบรรณ พันโนน นักมวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองแดงโอลิมปิก และชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล “ชาวขอนแก่นร่วมก้าวไปกับพี่ตูน” เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” โดยแบ่งการเดิน-วิ่งออกเป็น 5 เส้นทาง [...]

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญทองที่ระลึก พระนามาภิไธย ส.ว.

December 15th, 2017|0 Comments

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น อ.สรินทิพย์ โรจนพิพัฒน์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี และ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรและ USR ม.ศรีปทุม ขอนแก่น  เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญทองที่ระลึก พระนามาภิไธย ส.ว. ในฐานะที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนกิจการของ [...]

นศ. ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่บ้านลูกรัก

December 14th, 2017|0 Comments

วันที่14ธันวาคม 2560 อาจารย์ชฎิล มาตรา อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย และอาจารย์ณัฐกานต์ รุ่งเรือง ได้นำนศ. ในรายวิชา HTI112 HTI113 HTI114 ทำกิจกรรมแบ่งปันความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาส ที่บ้านลูกรัก จ.ขอนแก่น

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็น Key note speaker การประชุมวิชาการ SPUCON 2017

December 14th, 2017|0 Comments

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็น Key note speaker ในหัวข้อ Role of water energy waste interrelatedness to drive sustainability amid climate concerns ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  SPUCON [...]

นศ.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

December 14th, 2017|0 Comments

นักศึกษาศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคซึ่งนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ได้รับเชิญเยี่ยมชม ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และ อ.ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ หัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น (KICE) นับเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมีผู้บริหาร KICE ให้การต้อนรับ ถือเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา TMT233 การจัดการประชุม นิทรรศการ [...]

ขอเชิญร่วมบริจาค 99 บาท เพื่อรับเสื้อสีเหลือง วิ่งในนามจังหวัดขอนแก่น ร่วมวิ่ง ร่วมบริจาค ก้าว ไปกับพี่ตูน

December 13th, 2017|0 Comments

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา รวมร่วมพลังชาวศรีปทุม ขอนแก่น บริจาค 99 บาท เพื่อรับเสื้อสีเหลือง วิ่งในนาม จังหวัดขอนแก่น ร่วมวิ่ง ร่วมบริจาค ก้าว ไปกับพี่ตูน รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้โครงการก้าวคนละก้าว ร่วมวิ่งกับพี่ตูน วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.ขอนแก่น เวลา 09.00 น. สั่งจองเสื้อได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา ห้อง [...]

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการแสดงละครเวที เรื่อง”ฝันร้ายก่อนวันวิวาห์ : NIGHTMARE BEFORE WEDDING”

December 13th, 2017|0 Comments

SPUKK : นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดการแสดงละครเวที เรื่อง ... "ฝันร้ายก่อนวันวิวาห์ : NIGHTMARE BEFORE WEDDING" วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องกฤษณา พิมานการ์เด้น บูติคโฮเทล ขอนแก่น เวลา 11.30 / 13.30 / 15.30 (3 รอบ) โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง (เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ) นอกจากนักศึกษาจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองแล้ว [...]

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยาย ที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

December 13th, 2017|0 Comments

วันนี้ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้อง 3-407 คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ความแตกต่างทางมิติวัฒนธรรมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคดิจิตัล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา HTI114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และมีคณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ออกร้านขายสินค้าที่ตลาด 62 Blocs

December 12th, 2017|0 Comments

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ออกร้านขายสินค้าที่ตลาด 62  Blocs วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 นักศึกษาศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้นำผลงานในรายวิชา MGT 372 การสร้างแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นวิชาที่ต่อจากวิชา MGT 371 สาระสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ โดยให้นักศึกษานำความรู้จากทั้ง 2 วิชา มาใช้ในการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจจริง โดยมีการออกร้านที่บริเวณตลาด 62 blocs งานนี้นับเป็นการฝึกประสบการณ์ การเป็นเจ้าของธุรกิจจริงให้กับนักศึกษาที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนอีกด้วย #มากกว่าวิชาการ คือประสบกาณ์ที่ได้เรียนรู้

ผจก.ฝ่ายพัฒนาบุคคล ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส-ท่าพระ มาบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ความเสี่ยงในการบริหารงาน” ที่คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

December 8th, 2017|0 Comments

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจากคุณอัยย์ลดา เอี่ยมเติม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส-ท่าพระ มาบรรยายให้ความรู้ในวิชาบัณฑิตในอุดมคติ หัวข้อ "ความเสี่ยงในการบริหารงาน" สำหรับนักศึกษาปี 2 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

เก็บเส้นทางท่องเที่ยววัดวังสำคัญในกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี

December 8th, 2017|0 Comments

นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เก็บเส้นทางท่องเที่ยววัดวังสำคัญในกรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และตระหนักในการหวงแหนทรัพย์มรดกของชาติไทย รวมทั้งเป็นการเก็บเส้นทาง เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU #SPUKK #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการศรีปทุม

การจัดแสดงผลงานการออกแบบจัดสร้างเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า สาขาศิลปะการแสดง ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

December 8th, 2017|0 Comments

SPUKK : ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการนำเสนอผลงานในรายวิชา การออกแบบและคัดเลือกเครื่องแต่งกาย (Costume Design) + รายวิชาการออกแบบการแต่งหน้าเพื่องานแสดง (Stage Make Up) หลักสูตรศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ในชื่อผลงานว่า COSTUME & MAKE UP SHOW "MY FAVORITE CHARACTER" โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก "ตัวละคร" ที่ชื่นชอบ เช่น แฟรงเก้นสไตน์ ซอมบี้ อดัมแฟมิลี่กับโฉมงาม [...]

เด็กเก่ง เด็กดี เด็กศรีปทุมขอนแก่น มีรายได้ มีงานทำก่อนจบการศึกษา กับผลงานใหม่นักแสดงหนังผีแนวอีสาน

December 6th, 2017|0 Comments

SPUKK : เด็กเก่ง เด็กดี เด็กศรีปทุมขอนแก่น มีรายได้ มีงานทำก่อนจบการศึกษา กับผลงานใหม่ นักแสดงหนังผีแนวอีสาน นายอาทิตย์ กะมุลทะรา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 หรือ “น้องบอลลูน กะเทยไทบ้าน” ได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงภาพยนตร์ ร่วมกับนักแสดงสายฮา ยอดฝีมืออีกคับคั่ง ในหนังผีแนวอีสาน เรื่อง “ผีฟักทอง” และได้ดำเนินการถ่ายทำอยู่ในขณะนี้ จึงส่งข่าวเรื่องราวดีๆ มาให้เพื่อนพี่น้องศรีปทุมขอนแก่น ได้ทราบ เพื่อเตรียมตัวต้อนรับความสนุกสนาน เฮฮา เร็วๆนี้... นอกจาก [...]

รองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในยุคดิจิตัลไทยแลนด์ 4.0” ที่ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

December 6th, 2017|0 Comments

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 คุณธนวรรษ พันเทษ รองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในยุคดิจิตัลไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา HTI312 การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่3 และสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายในครั้งด้วย #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น [...]

สาขาศิลปะการแสดง ขอเชิญชมการจัดแสดงผลงานการออกแบบจัดสร้างเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 7 ธ.ค. 60 ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

December 6th, 2017|0 Comments

  SPUKK : รายวิชา การออกแบบและคัดเลือกเครื่องแต่งกาย (Costume Design) และรายวิชาการออกแบบการแต่งหน้าเพื่องานแสดง (Stage Make Up) หลักสูตรศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดแสดงผลงานการออกแบบจัดสร้างเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า COSTUME & MAKE UP SHOW  "MY FAVORITE CHARACTER" โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก "ตัวละคร" ที่ชื่นชอบ แฟรงเก้นสไตน์ก็มา ซอมบี้ก็มี อดัมแฟมิลี่กับโฉมงามก็ด้วย เทพสามฤดูกับทิงเกอร์เบลก็มาแบบสวยๆ แฮรี่เอย ทาร์ซานเอย จูงมือเพื่อนๆ [...]

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์”

December 4th, 2017|0 Comments

SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์” ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยมี สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ เป็นแม่งาน จัดเตรียมนักศึกษาทุน ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม (กำกับดูแลโดย คุณสุดารัตน์ ยมรัตน์ และคุณนิตยา กินบุญ) และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (กำกับดูแลโดย อ.สุเมธ สุวรรณเนตร และอ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล) เข้าช่วยงานในส่วนต่างๆ และทางผู้จัดงานได้เรียนเชิญ ดร.จักรพันธุ์ [...]

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมแจกน้ำดื่มที่”งานบุญคูณเมืองขอนแก่น”ประจำปี 2560

December 4th, 2017|0 Comments

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นำโดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมแจกน้ำดื่มในงาน"งานบุญคูณเมืองขอนแก่น " ประจำปี 2560 ทั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบประกาศเกียรติคุณ,หนังสือขอบคุณ,และวัตถุมงคลให้กับทางมหาวิทยาลัย และได้ถือโอกาสในครั้งนี้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ชมรมจิตอาสา ออกค่ายอาสาที่โรงเรียนแม่เหวยทะ บ้านท่าสองยาง จ.ตาก

December 4th, 2017|0 Comments

ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ไปออกค่ายอาสาที่โรงเรียนแม่เหวยทะ บ้านท่าสองยาง จ.ตาก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับนักศึกษาชมรมจิตอาสา โดยการซื้อหมวก ซื้อขนมที่นศ.ทำขาย ซื้อเสื้อ และบริจาคเงินรวมทั้งสิ่งของและอาหารแห้ง เงินรายได้ทั้งหมดและสิ่งของที่ทุกท่านบริจาค ทางชมรมจิตอาสาได้นำไปออกค่ายอาสาช่วยเหลือโรงเรียนแม่เหวยทะ บ้านท่าสองยาง จ.ตาก เราได้นำเงินไปปูกระเบื้องอาคารเรียนให้เด็กๆ สร้างฐานแท้งน้ำ ทาสีอาคารเรียน และทำอาหารเลี้ยงเด็กที่โรงเรียน ขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านมากๆนะคะ และที่สำคัญขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ที่สนับสนุนงบประมาณการออกค่ายอาสา และสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสามาโดยตลอดระยะเวลา 4 ปี นอกจากเราไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับน้องๆในโรงเรียน นักศึกษาของเราก็ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ เป็นการปลูกจิตสำนึกความมีจิตอาสาด้วย แม้จะเป็นความดีเพียงเล็กน้อย ก็ช่วยให้มีคุณค่าทางจิตใจมากๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ [...]

“หมอลำแฟนตาซีศรีปทุมขอนแก่น” ร่วมแสดงบนเวทีกลาง งานไหมขอนแก่น ประจำปี2560

December 4th, 2017|0 Comments

SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ส่งการแสดงศิลปวัฒนธรรม “หมอลำแฟนตาซีศรีปทุมขอนแก่น” เข้าร่วมแสดงบนเวทีกลาง งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 นำทีมโดย นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม (กำกับดูแลโดย คุณสุดารัตน์ ยมรัตน์ , คุณนิตยา กินบุญ จาก สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา) ร่วมกับ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (กำกับดูแลโดย อาจารย์ราตรี จันเทวี อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรศิลปะการแสดง) [...]

นศ.ศิลปะการแสดง และ นศ.ทุนความสามารถพิเศษ ทำการแสดงเปิดงาน GIFT FESTIVAL 2017

December 1st, 2017|0 Comments

SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติและโอกาส จาก เทศกาลของขวัญ GIFT FESTIVAL 2017 ให้จัดการแสดงเปิดงาน ณ Khonkaen Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีโดย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมกับ นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม นำการแสดงชุด “HAPPINESS IS YOU” ไปมอบความสุขแก่ผู้ชม เป็นที่น่าประทับใจ ได้เสียงตอบรับชื่นชมถึงศักยภาพ [...]