ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+07:00
1305, 2019

นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้าทุน25,000 จากการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ อววน.

By | May 13th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้าทุน25,000 จากการนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และ อววน.

ขอแสดงความยินดีกับทีม M-Technology และ ทีม Hand me ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับทุนจำนวน [...]

3004, 2019

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

By | April 30th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ mou กับ [...]

3004, 2019

คณะนิเทศศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไปแสดงผลงาน นศ. “เพื่อน-ช่วย-เพื่อน” ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

By | April 30th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะนิเทศศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไปแสดงผลงาน นศ. “เพื่อน-ช่วย-เพื่อน” ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

SPUKK : คณะนิเทศศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในงาน “เพื่อน-ช่วย-เพื่อน” ณ [...]

2904, 2019

คณะนิเทศศาสตร์ จัดค่ายละครสร้างสรรค์สังคม SPUKK THEATRE SUMMER CAMP 2019 (26-28 เม.ย.62)

By | April 29th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะนิเทศศาสตร์ จัดค่ายละครสร้างสรรค์สังคม SPUKK THEATRE SUMMER CAMP 2019 (26-28 เม.ย.62)

คณะนิเทศศาสตร์ จัดค่ายละครสร้างสรรค์สังคม เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียน ประถม 4 ถึง มัธยม 6 สัมผัสเรียนรู้ [...]

2304, 2019

กำหนดการ วันเกียรติยศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

By | April 23rd, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on กำหนดการ วันเกียรติยศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

2304, 2019

นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

By | April 23rd, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤดิกร วิชชาธรตระกูล นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา  ในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [...]

1104, 2019

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2562

By | April 11th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 [...]

1004, 2019

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มขวด ตรา SPU ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร. 10 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

By | April 10th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มขวด ตรา SPU ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร. 10 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ผู้แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น( ผศ.ดร.จรรยา [...]

1004, 2019

ผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) เข้าร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์บุญปีใหม่ลาว”

By | April 10th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) เข้าร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์บุญปีใหม่ลาว”

วันที่ 9 เมษายน 2562 อาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ และ อาจารย์พรรณภา ส่งแสงแก้ว [...]

904, 2019

นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญทองแดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2019”

By | April 9th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญทองแดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ “Thailand Research Expo 2019”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในหัวข้อ “เครื่องคัดกรองผู้ป่วยอัจฉริยะ” และรางวัล [...]