ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+07:00
1003, 2020

ด้วยความห่วงใย จาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น

By | March 10th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ด้วยความห่วงใย จาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน #เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุมขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญในมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า covid-19 โดยการแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ครอบครัว ม.ศรีปทุม ขอนแก่น [...]

1102, 2020

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด

By | February 11th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว [...]

602, 2020

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

By | February 6th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) [...]

602, 2020

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบ พณฯ ท่าน Mr.Liao Jun Yu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่

By | February 6th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบ พณฯ ท่าน Mr.Liao Jun Yu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2563 ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ท่านรองอธิการบดี อาจารย์สรินทิพย์ โรจนพิพัฒน์ [...]

2701, 2020

น้องๆ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เรียนรู้และเล่นเกมส์เกี่ยวกับ “การบัญชีเบื้องต้น” กับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

By | January 27th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on น้องๆ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เรียนรู้และเล่นเกมส์เกี่ยวกับ “การบัญชีเบื้องต้น” กับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ออกบริการวิชาการ  ณ [...]

2401, 2020

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

By | January 24th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และตัวแทนนักศึกษาผู้นำ(YoungLeader) ณ [...]

2001, 2020

ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

By | January 20th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดเวที แลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้ และผลงานวิจัย [...]

1601, 2020

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้องๆ รร.นครขอนแก่น

By | January 16th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้องๆ รร.นครขอนแก่น

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าบริการวิชาการให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]

1401, 2020

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation)

By | January 14th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS [...]

1401, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” 2562

By | January 14th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]