ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+07:00
1407, 2022

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

By | July 14th, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ข่าวการศึกษา|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คู่มือการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]

507, 2022

รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

By | July 5th, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564 Congratulations! ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา [...]

2804, 2022

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2564

By | April 28th, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ข่าวการศึกษา|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2564

คู่มือการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2564 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม [...]

2504, 2022

การแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา

By | April 25th, 2022|Categories: NEWS|Comments Off on การแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 [...]

1904, 2022

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

By | April 19th, 2022|Categories: NEWS|Comments Off on ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

1603, 2022

การเรียนภาคปฏิบัติ Non-alcoholic Mocktail & Punch เครื่องดื่มปาร์ตี้สีสดใส ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย

By | March 16th, 2022|Categories: NEWS|Comments Off on การเรียนภาคปฏิบัติ Non-alcoholic Mocktail & Punch เครื่องดื่มปาร์ตี้สีสดใส ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย

พร้อมเสิร์ฟค่ะกับการเรียนภาคปฏิบัติ Non-alcoholic Mocktail & Punch เครื่องดื่มปาร์ตี้สีสดใส ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย กับ [...]

703, 2022

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องiMac และระบบปฏิบัติการ MacOS Monterey ให้แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

By | March 7th, 2022|Categories: NEWS|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องiMac และระบบปฏิบัติการ MacOS Monterey ให้แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น [...]

103, 2022

ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับแรงบันดาลใจจากชาติพันธุ์อีสาน สอนโดย อ.มนชญา สระบัว (ครูมด) อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์

By | March 1st, 2022|Categories: NEWS|Comments Off on ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับแรงบันดาลใจจากชาติพันธุ์อีสาน สอนโดย อ.มนชญา สระบัว (ครูมด) อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์

ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับแรงบันดาลใจจากชาติพันธุ์อีสาน สอนโดย อ.มนชญา สระบัว [...]

2102, 2022

โครงการวันมาฆบูชา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน 2 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มูลนิธิตึกสงฆ์ฯ โรงพยาบาลขอนแก่น

By | February 21st, 2022|Categories: NEWS|Comments Off on โครงการวันมาฆบูชา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน 2 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มูลนิธิตึกสงฆ์ฯ โรงพยาบาลขอนแก่น

ชมรมคุณธรรมจริยธรรม ตัวแทนผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการวันมาฆบูชา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ [...]

1701, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

By | January 17th, 2022|Categories: NEWS, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [...]