มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+00:00
1409, 2018

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

By | September 14th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษา ที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ [...]

1409, 2018

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

By | September 14th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ [...]

1209, 2018

นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

By | September 12th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

พันตรีสมพงศ์ นามสง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มณฑลทหารบกที่ 28 [...]

1109, 2018

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

By | September 11th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายประวิตร บุญเทียม [...]

509, 2018

ชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปีการศึกาษา 2560

By | September 5th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปีการศึกาษา 2560

วันพุธที่ 5 กันยายน 61 ตัวแทนนักศึกษาชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ [...]

509, 2018

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

By | September 5th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

SPUKK : อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ "การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" [...]

409, 2018

SPUKK FILM CAMP

By | September 4th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on SPUKK FILM CAMP

นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษาเข้าร่วม SPUKK FILM CAMP เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ก่อนการเรียนภาคการศึกษา [...]

309, 2018

ดร. มีแสน แก่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561

By | September 3rd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ดร. มีแสน แก่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561

วันที 31 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ [...]

2708, 2018

ติวแอร์-สจ๊วต เปิดคลาสเรียนแล้ว!! จัดเต็มความรู้และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญการบินไทย

By | August 27th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ติวแอร์-สจ๊วต เปิดคลาสเรียนแล้ว!! จัดเต็มความรู้และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญการบินไทย

เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ กับโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (THAI FLIGHT TRAINING) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และบริษัท [...]

2608, 2018

ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน รุ่น 6

By | August 26th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน รุ่น 6

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 [...]