ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+07:00
1907, 2019

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนรู้ประเด็นปัญหาทางการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่

By | July 19th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนรู้ประเด็นปัญหาทางการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่

ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ บมจ.บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ วิทยากรพิเศษ ในรายวิชา MGT650 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Seminar [...]

1107, 2019

พิธีลงนาม mou กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

By | July 11th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on พิธีลงนาม mou กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น [...]

807, 2019

MBA SPUKKเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย

By | July 8th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on MBA SPUKKเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ [...]

207, 2019

ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

By | July 2nd, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กำหนดการงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒ [...]

1906, 2019

อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการทางวารสารวิชาการ “รัฐสภาสาร” ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.2562

By | June 19th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการทางวารสารวิชาการ “รัฐสภาสาร” ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.2562

อาจารย์ ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ กับทางวารสารวิชาการ [...]

1806, 2019

เด็กนิเทศ เข้ารอบ 10 คน MISTER INTERNATIONAL THAILAND 2019

By | June 18th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on เด็กนิเทศ เข้ารอบ 10 คน MISTER INTERNATIONAL THAILAND 2019

SPUKK : นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น SMART CAMPUS ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย [...]

1806, 2019

แบบฝึกหัดบริหารความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแต่งกาย คณะนิเทศศาสตร์ ตามประเด็นที่ศึกษา สัปดาห์ที่ 2 “นักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ”

By | June 18th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on แบบฝึกหัดบริหารความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแต่งกาย คณะนิเทศศาสตร์ ตามประเด็นที่ศึกษา สัปดาห์ที่ 2 “นักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ”

SPUKK : คณะนิเทศศาสตร์ ทำเข้าใจผิด คิดว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดวิทยาลัยนานาชาติ รับนักศึกษาต่างประเทศเข้าศึกษาเต็มมอ [...]

1306, 2019

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

By | June 13th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โดย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ นำผู้บริหารและบุคลากร [...]

1306, 2019

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น MOU กับ สำนักงาน กกต. ขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือ สนับสนุน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

By | June 13th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น MOU กับ สำนักงาน กกต. ขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือ สนับสนุน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดย ผศ.ดร จรรยา พุคยาภรณ์ และหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลง [...]

1306, 2019

คณะนิเทศศาสตร์ เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายภาพอาหารแบบน่ากิ๊นน่ากิน ในรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

By | June 13th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะนิเทศศาสตร์ เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายภาพอาหารแบบน่ากิ๊นน่ากิน ในรายวิชา CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

SPUKK : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น SMART CAMPUS เรียนจริง ลงมือปฏิบัติจริง [...]