มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+00:00
1807, 2018

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคม “เพื่อนดี ไม่ชวน ทำเลว”

By | July 18th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคม “เพื่อนดี ไม่ชวน ทำเลว”

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

1807, 2018

พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2561

By | July 18th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2561

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก [...]

1307, 2018

“พี่พบน้อง” ติวทำ COMP CARD สำหรับรับงาน สร้างรายได้ให้น้องสาขาศิลปะการแสดง61

By | July 13th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on “พี่พบน้อง” ติวทำ COMP CARD สำหรับรับงาน สร้างรายได้ให้น้องสาขาศิลปะการแสดง61

SPUKK : นศ.ศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรมพาน้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างความสามัคคี “พี่พบน้อง” ติวทำ [...]

1307, 2018

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

By | July 13th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาขอเชิญทุกคณะ / วิทยาลัย ทุกชมรม คัดเลือกผู้นำนักศึกษารหัส 60 (59) ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมดูแลน้องๆนักศึกษาใหม่ [...]

1107, 2018

สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ร่วมประกวด 3 งานสื่อ : MV เพื่อชาติ ต้านทุจริต , โฆษณาเพื่อสังคม Stop cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์ และ DIP Character Design Contest 2018

By | July 11th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ร่วมประกวด 3 งานสื่อ : MV เพื่อชาติ ต้านทุจริต , โฆษณาเพื่อสังคม Stop cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์ และ DIP Character Design Contest 2018

สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ร่วมประกวด 3 งานสื่อ 1) การประกวด [...]

1107, 2018

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

By | July 11th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น แจ้งกิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม [...]

1107, 2018

งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ออกร่วมรณรงค์ กำจัดยุงลาย กับชาวบ้านชุมชนโนนทัน 7

By | July 11th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ออกร่วมรณรงค์ กำจัดยุงลาย กับชาวบ้านชุมชนโนนทัน 7

SPUKK : งานเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ออกร่วมรณรงค์ กำจัดยุงลาย [...]

907, 2018

SPUKK ทำบุญตักบาตร วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561

By | July 9th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on SPUKK ทำบุญตักบาตร วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ขออนุโมทนาสาธุ SPUKK : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะบัญชี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]

907, 2018

นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบรางวัลแก่น้องๆมัธยมปลาย ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในกิจกรรมต่อเนื่องจากค่ายนิเทศมันส์มาก ครั้งที่ 1

By | July 9th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบรางวัลแก่น้องๆมัธยมปลาย ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในกิจกรรมต่อเนื่องจากค่ายนิเทศมันส์มาก ครั้งที่ 1

SPUKK : นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบรางวัลแก่น้องๆมัธยมปลาย ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในกิจกรรมต่อเนื่องจากค่ายนิเทศมันส์มาก ครั้งที่ [...]

907, 2018

นิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ อ.พรชนก ปลัด

By | July 9th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ อ.พรชนก ปลัด

SPUKK : นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรื่อง “แนวคิดศิลปะสมัยใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อและการแสดง” [...]