ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+07:00
2001, 2020

ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

By | January 20th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้และผลงานวิจัย ในงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดเวที แลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้ และผลงานวิจัย [...]

1601, 2020

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้องๆ รร.นครขอนแก่น

By | January 16th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนาบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้องๆ รร.นครขอนแก่น

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าบริการวิชาการให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]

1401, 2020

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation)

By | January 14th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS Academy of Management, ทริส คอร์ปอเรชั่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการการประเมินผลการดำเนินการ (Performance Evaluation)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TRIS [...]

1401, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” 2562

By | January 14th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพิศิษฐ์ แซ่แต้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]

1301, 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 2 

By | January 13th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 2 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง ที่ ก.ศป รับรอง รุ่นที่ 2 [...]

2312, 2019

Congratulations บัณฑิตใหม่ป้ายแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 !!

By | December 23rd, 2019|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on Congratulations บัณฑิตใหม่ป้ายแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 !!

Congratulations บัณฑิตใหม่ป้ายแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 !! 🎉👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากรั้วศรีปทุม ขอนแก่น [...]

1712, 2019

คณะนิเทศศาสตร์​ ม.ศรีปทุม​ วิทยาเขตขอนแก่น​ จัดพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

By | December 17th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะนิเทศศาสตร์​ ม.ศรีปทุม​ วิทยาเขตขอนแก่น​ จัดพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

คณะนิเทศศาสตร์​ ม.ศรีปทุม​ วิทยาเขตขอนแก่น​ จัดพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) [...]

1112, 2019

เก็บตก การแสดงของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น SMART CAMPUS บนเวทีกลางงานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ปีนี้!!!

By | December 11th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on เก็บตก การแสดงของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น SMART CAMPUS บนเวทีกลางงานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ปีนี้!!!

SPUKK : เก็บตก การแสดงของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น SMART CAMPUS บนเวทีกลางงานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น [...]

1112, 2019

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม นศ.จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมชมและแสดงผลงาน งานไหมนานาชาติ 2019

By | December 11th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม นศ.จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมชมและแสดงผลงาน งานไหมนานาชาติ 2019

SPUKK : สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ เปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ . วันจันทร์ที่ [...]

212, 2019

#SPU ฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัว “นักศึกษาบัญชี” ม.ศรีปทุม

By | December 2nd, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on #SPU ฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัว “นักศึกษาบัญชี” ม.ศรีปทุม

#SPU ฟื้นฟูช่วยเหลือครอบครัว "นักศึกษาบัญชี" ม.ศรีปทุม >>> ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ผู้ก่อตั้ง [...]