มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+00:00
2303, 2018

ตลาดต้นตาล จับมือ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ภาษา พาฝัน ชวนกัน เล่าเรื่อง” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันรักการอ่าน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ

By | March 23rd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

ตลาดต้นตาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขอเสนอ กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันรักการอ่าน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ [...]

2103, 2018

คณะบัญชี จัดโครงการ “มาตรฐานรายงานทางการเงินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) : TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

By | March 21st, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 คณะบัญชี มหาวิทาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาความรู้เรื่อง "มาตรฐานรายงานทางการเงินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) [...]

2003, 2018

อาจารย์ ชฎิล มาตราได้รับเชิญในการบรรยาย”การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในหลักสูตร การพัฒนาด้านภาษาและเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับแท็กซี่”

By | March 20th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

วันที่ 20 มีนาคม 2561 อาจารย์ ชฎิล มาตรา อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเชิญในการบรรยาย [...]

2003, 2018

สื่อสารองค์กร ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ จ.หนองคาย ประตูสู่กรุงเวียงจันทน์

By | March 20th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จ.หนองคาย และภริยา นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย (ท่านผู้ว่ารณชัย-นายกวัชรินทร์ จิตรวิเศษ) กรุณาให้เกียรติเชิญ ดร.ธาวิษ [...]

2003, 2018

หลักสูตรศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนรู้นอกห้องเรียน ใกล้ชิดคนดัง กับ “ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล” (RESTAGE)

By | March 20th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

SPUKK : หลักสูตรศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนรู้นอกห้องเรียน ใกล้ชิดคนดัง กับ [...]

1903, 2018

นศ.โลจิสฯ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ ‘’Sky Route’’ ระดับป.ตรี งานพระนครวิชาการ ครั้งที่ 6

By | March 19th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

วันที่ 30 มกราคม 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ [...]

1503, 2018

“เปิดโลกอาเซียน : ความสัมพันธ์ไทย-ลาว”

By | March 15th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

“เปิดโลกอาเซียน : ความสัมพันธ์ไทย-ลาว” ท่านบุนสี วงบัวสี  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ประจำจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ [...]

603, 2018

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมงานสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าว

By | March 6th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

วันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]

203, 2018

ทัศนศึกษา เก็บเส้นทาง นครราชสีมา- กาญจนบุรี – นครปฐม

By | March 2nd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ลงพื้นที่ทัศนศึกษา เก็บเส้นทางและฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เส้นทาง นครราชสีมา- [...]

2102, 2018

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กว่า 70 ชีวิต ร่วมเสวนา เรื่อง “รู้ทันสื่อโฆษณา”

By | February 21st, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|0 Comments

SPUKK : คณาจารย์และนศ. สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมเสวนา เรื่อง [...]