super fake watches

ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+00:00
1207, 2023

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

By | July 12th, 2023|Categories: Hot News, NEWS, ข่าวการศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คู่มือการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]

2004, 2023

การแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

By | April 20th, 2023|Categories: Hot News, NEWS|Comments Off on การแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

📢 ประชาสัมพันธ์ การแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา [...]

1403, 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

By | March 14th, 2023|Categories: Hot News, NEWS|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท - เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [...]

2112, 2022

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2565 รอบ 2

By | December 21st, 2022|Categories: NEWS, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on แนวปฏิบัติในการเข้าสอบและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2565 รอบ 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 [...]

1512, 2022

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 (รอบที่ 2)

By | December 15th, 2022|Categories: NEWS, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 (รอบที่ 2)

  รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น📣 รับสมัคร 14 - 20 ธันวาคม 2565📣 [...]

2911, 2022

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

By | November 29th, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ข่าวการศึกษา|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นหรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ 2211. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet [...]

311, 2022

การประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (SPUKKCON2023)

By | November 3rd, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on การประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (SPUKKCON2023)

2710, 2022

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2565

By | October 27th, 2022|Categories: NEWS, ข่าวการศึกษา|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2565

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 [...]

510, 2022

By | October 5th, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 043-224119 [...]

1407, 2022

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

By | July 14th, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ข่าวการศึกษา|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คู่มือการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]