ข่าวทั้งหมด

/ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด 2018-01-17T21:40:41+07:00
2003, 2019

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

By | March 20th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลยุติธรรม บรรยาย [...]

603, 2019

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมรับชม เสวนาและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสาธารณะจากทั่วโลก ในงาน INPUT 2019 (International Public Television screening conference) Khonkaen

By | March 6th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on คณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าร่วมรับชม เสวนาและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสาธารณะจากทั่วโลก ในงาน INPUT 2019 (International Public Television screening conference) Khonkaen

CommArts SPUKK : วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-18.30 [...]

603, 2019

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร วิทยากรพิเศษ บรรยายในรายวิชา MGT641 จริยธรรมทางการจัดการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

By | March 6th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร วิทยากรพิเศษ บรรยายในรายวิชา MGT641 จริยธรรมทางการจัดการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัตน์ [...]

503, 2019

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น “วันนักข่าว”

By | March 5th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น “วันนักข่าว”

วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะผู้แทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) นำทีมโดย อาจารย์นิศราวรรณ [...]

1802, 2019

ป.โท บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน

By | February 18th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ป.โท บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจาก รร.แก่นนครวิทยาลัย และ รร.ขอนแก่นวิทยายน

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติ จาก ดร.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ [...]

802, 2019

นศ.วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

By | February 8th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นศ.วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับ "รางวัลชมเชย" จากการแข่งขัน โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 [...]

702, 2019

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ 13 ก.พ. 2562

By | February 7th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ 13 ก.พ. 2562

SPUKK : สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ [...]

102, 2019

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนด้านกีฬา ให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา และลงนาม MOU ปีที่ 4 

By | February 1st, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนด้านกีฬา ให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา และลงนาม MOU ปีที่ 4 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ปีที่ 4  [...]

2801, 2019

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน ไปกับกิจกรรม “สะพายกล้อง ส่องเกาหลีใต้”

By | January 28th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน ไปกับกิจกรรม “สะพายกล้อง ส่องเกาหลีใต้”

SPUKK : ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดทริปเรียนรู้นอกห้องเรียน การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ณ สถานีโทรทัศน์ KBS [...]

2801, 2019

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรม “หลวงพ่อคูณ”

By | January 28th, 2019|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรม “หลวงพ่อคูณ”

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น [...]