saranyoo

/saranyoo

About saranyoo

This author has not yet filled in any details.
So far saranyoo has created 25 blog entries.

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

By | 2019-02-10T23:07:53+07:00 February 10th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

รับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/ สาขาสื่อนฤมิต/ สาขาแอนิเมชันไม่จำกัดเพศอายุ 25 – 45 ปีถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 คุณสมบัติอื่น ๆ 1) มีความสามารถในการวาดภาพ การวาดภาพดิจิทัล และ การออกแบบตัวละคร 2) มีความสามารถในทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3) มีความสามารถในทักษะการปั้น เช่น ปั้นหุ่นนิ่ง หุ่นครึ่งตัว เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วสำเนาบัตรประชน 1 ฉบับสำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับหนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบุคคล อาคาร 2 [...]

Comments Off on ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย