news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : Grand Openning งานมหัศจรรย์พรรณไม้ถวายอาลัยพ่อหลวง :วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานเข็มทิศ สวนบึงทุ่งสร้าง

22 ธ.ค. 2559

549117

    SPUKK : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

  • โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด
    ท่านให้เกียรติมาวาดภาพระบายสี โซน 9 นิทรรศการถวายอาลัย ..” รวมใจภักดิ์ วาดด้วยรักทำด้วยใจ”