❖ ระบบ SCMS
❖ ระบบ e-leaning
สามารถเข้าระบบต่างๆ ได้ที่นี้…
❖ ระบบ SCMS
❖ ระบบ e-DOC
❖ ระบบ e-STAFF
สามารถเข้าระบบต่างๆ ได้ที่นี้…
ประกาศ ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ
SPUKK Mail-Box
to our newsletter
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK