news

ประชาสัมพันธ์

S__29605960

SPUKK : คณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ และทีมแนะแนวการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศน์ศึกษา จังหวัดขอนแก่น

20 ธ.ค. 2559

    SPUKK : กิจกรรมแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

  • อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ นำทีมโดย อ.กิฟท์ อ.ตังเต และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ น้องๆ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศน์ศึกษา และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี