super fake watches

SPUKK NEWS Season 1

/SPUKK NEWS Season 1
SPUKK NEWS Season 1 2022-10-12T11:10:10+00:00

SPUKK NEWS EP.1

SPUKK : อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล นำทีมคณาจารย์นิเทศศาสตร์ ผุดรายการใหม่ “SPUKK NEWS” อัพเดตความรู้ด้านการสื่อสาร เทรนด์อีเวนท์ และนวัตกรรมดิจิทัล ทุกวันพุธ เวลา 13.00-14.00 น. พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษจากหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ (MEDIA & EVENT MANAGEMENT)
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 พบกับ “รองศาสตราจารย์ ปัทมา สุวรรณภักดี” ใน ep.1 : สื่อยุคดิจิทัลกับพลวัตทางสังคม

Untitled Document

.

.

SPUKK NEWS EP.2

วันนี้ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-14.00น. พบกับ “อาจารย์ ดร.ญาณิศา ยานะธรรม” ชวนคุย EP.2 “การเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์:ความท้าทายในอนาคต”

                        -แนวโน้มของการเรียนนิเทศศาสตร์ในอนาคต?

                       -ทำไมยังต้องเรียนด้านนิเทศศาสตร์?

                       -การปรับตัวของอุตสาหกรรมสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล?

                       -สื่อไทยในความเปลี่ยนแปลง?

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล, อาจารย์ สุดารัตน์ ยมรัตน์ และคุณจักรพงศ์ พลกล้า
ผ่าน Facebook Live : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ขอนแก่น นิเทศฯปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 1/65 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์เลือก แผน ก.วิทยานิพนธ์ หรือ แผน ข.สารนิพนธ์ มุ่งเน้น MEDIA & EVENT MANAGEMENT

เรียนแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ทั่วโลก

Untitled Document

.

.

SPUKK NEWS EP.3

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-14.00น. พบกับ “รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ” ชวนคุย EP.3 “ปัญหาทางการสื่อสาร :ความงงงวย สับสนและไม่ชัดเจน”
นิเทศฯปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 1/65 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ เลือก แผน ก.วิทยานิพนธ์ หรือ แผน ข.สารนิพนธ์ มุ่งเน้น MEDIA & EVENT MANAGEMENT
เรียนแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ทั่วโลก

Untitled Document

.

.

SPUKK NEWS EP.3

วันนี้พุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-14.00น. พบกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก” ชวนคุย EP.4 “การรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล: ข่าวปลอม ข่าวลวง
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล, อาจารย์ สุดารัตน์ ยมรัตน์ และคุณจักรพงศ์ พลกล้า
ผ่าน Facebook Live : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ขอนแก่น
นิเทศฯปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 1/65 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ เลือก แผน ก.วิทยานิพนธ์ หรือ แผน ข.สารนิพนธ์ มุ่งเน้น MEDIA & EVENT MANAGEMENT
เรียนแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ทั่วโลก

Untitled Document