อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด

/อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด
อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด 2017-11-21T10:10:11+07:00

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)

February 27th, 2020|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาโท 2563 👨🏻‍🎓 ป.โทบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) "มุ่งผลิต พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ" • คุรุสภา รับรอง และได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร • สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา • สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study • สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพด้วยการเรียนกับผู้บริหาร จากองค์กรที่มีชื่อเสียง เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ • คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา • มีกิจกรรมศึกษาดูงาน [...]

การแข่งขัน E-SPORT SPUKK CHAMPIONSHIP 2020 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

February 16th, 2020|Comments Off on การแข่งขัน E-SPORT SPUKK CHAMPIONSHIP 2020 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก

February 5th, 2020|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท (Graduate degree) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. (Master of Business Administration Program) - กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่ - กลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา M.Ed. (Master of Education Program in Educational Administration) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M. (Master of Laws) - กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ [...]

ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2561

January 14th, 2020|Comments Off on ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2561

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง . มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีฯ 13 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563 http://scmskk.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm พิธีฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 [...]

Congratulations บัณฑิตใหม่ป้ายแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 !!

December 23rd, 2019|Comments Off on Congratulations บัณฑิตใหม่ป้ายแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 !!

Congratulations บัณฑิตใหม่ป้ายแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 !! 🎉👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากรั้วศรีปทุม ขอนแก่น ปี 2561 🥳 ประมวลภาพบรรยากาศวันรับปริญญา คลิก!ดูภาพบรรยากาศวันรับปริญญาเพิ่มเติม https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160862065265660/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160860778599122/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160846935267173/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160834325268434/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160833745268492/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160830515268815/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160826975269169/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160825165269350/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160824025269464/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160822621936271/?d=n https://www.facebook.com/106103437408190/posts/160814735270393/?d=n #พิธีประสาทปริญญาบัตร #SPU #SPUKK #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น

กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

November 14th, 2019|Comments Off on กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

SPU : GRADSPUCON2020 ครั้งที่ 5 ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค

October 2nd, 2019|Comments Off on SPU : GRADSPUCON2020 ครั้งที่ 5 ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค

เวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานา อารยประเทศ งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (GRADSPUCON2020) The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020 Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario” [...]

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

October 1st, 2019|Comments Off on การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท

มหาวิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยเปิดรับสมัครวันนี้ - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยการสแกน QR CODE ด้านล่างนี้เพื่อกรอกข้อมูล [...]

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562

June 25th, 2019|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ 221 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 มศป.ขอนแก่น 👉คลิกเพื่อโหลดเอกสาร 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มศป.ขอนแก่น 👉คลิกเพื่อโหลดเอกสาร 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษา 1 [...]

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 3/2561 ระดับปริญญาตรี

June 24th, 2019|Comments Off on ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 3/2561 ระดับปริญญาตรี