อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด

/อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด
อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด 2017-11-21T10:10:11+07:00

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562

June 25th, 2019|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ 221 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 มศป.ขอนแก่น 👉คลิกเพื่อโหลดเอกสาร 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มศป.ขอนแก่น 👉คลิกเพื่อโหลดเอกสาร 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษา 1 [...]

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 3/2561 ระดับปริญญาตรี

June 24th, 2019|Comments Off on ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาค 3/2561 ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

June 17th, 2019|Comments Off on ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาทาง Internet

April 5th, 2019|Comments Off on กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาทาง Internet

1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 5. รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561

เปิดระบบประเมินการสอน Online วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2562

March 22nd, 2019|Comments Off on เปิดระบบประเมินการสอน Online วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดระบบประเมินการสอน Online วันนี้ - 13 พฤษภาคม 2562 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ scmskk

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี

January 24th, 2019|Comments Off on ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาประจำภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถยื่นคำร้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวัน-เวลาทำการ เท่านั้น!!

รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 2/2561

November 14th, 2018|Comments Off on รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 2/2561

1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 5. รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา [...]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

September 12th, 2018|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนพิธีประทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ะบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ขั้นตอนแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา 1. มหาบัณฑิต ต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธฯ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา 2. ยืนยันการเข้าร่วมพิธีฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริการการศึกษา โทร 043-224119 ต่อ 221,209

โครงการเตรียมพร้อมสู่ฝันอาชีพนักบิน

July 18th, 2018|Comments Off on โครงการเตรียมพร้อมสู่ฝันอาชีพนักบิน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชาย และ หญิง ไทย อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องพ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) การศึกษา 3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ 3.2 กำลังศึกษา และจะได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ และใบรับรองจบเรียบร้อย สุขภาพ และ สายตาดี และต้องไม่ตาบอดสี กรณีสายตาสั้นต้องมีค่าสายตาไม่เกิน (–) 100 หรือถ้ามากกว่าต้องทำการแก้ไขค่าสายตา (Lasik) [...]

รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 1/2561

July 17th, 2018|Comments Off on รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา 1/2561

1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 5. คู่มือลงทะเบียนภาค1-61 [...]