อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด

/อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด
อ่านข่าว HOT NEWS ทั้งหมด 2017-11-21T10:10:11+07:00

ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน “A-list in Wonderland”

November 16th, 2020|Comments Off on ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน “A-list in Wonderland”

ได้เวลาสนุกแล้วสิ ปิดเทอมนี้ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ทั่วภาคอีสานมาม่วน มาฟิน มาอินกับกิจกรรมสุดว้าวทุกคณะกับงาน "A-list in Wonderland" เตรียมตัวผจญภัยลัดฟ้าขึ้นเครื่องบิน สวมบทบาทเป็นตัวละครที่ชื่นชอบในสตูดิโอ แข่งขัน e-sports สุดท้าทายเพื่อชิงความเป็นหนึ่งสายเกม และกิจกรรมที่รับประกันว่าไม่มีที่ไหน แถมของขวัญเซอร์ไพรส์สุดพรีเมี่ยมพร้อมทุนส่วนลดการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท ใครที่สนใจอย่ารอช้า รีบชวนเพื่อน ๆ มาเจอกันวันที่ 26 พ.ย. นี้ ตั้งแต่ 8:00 น. เป็นต้นไป น้องๆที่สนใจ > [...]

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

October 8th, 2020|Comments Off on แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ต.ค. 2563

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริการการศึกษา โทร 043-224119 ต่อ 221,209

SPUKK NEXT GEN 2020 “เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ” ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

October 1st, 2020|Comments Off on SPUKK NEXT GEN 2020 “เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ” ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

"เปิดประสบการณ์ที่ใช่ ร่วมโหวตให้คนที่ชอบ" ครั้งแรกที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น "SPUKK NEXT GEN 2020" ที่คุณชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ กติกา : 1. กดโหวตให้กับ SPUKK NEXT GEN 2020 ที่คุณชื่นชอบ ผ่านเว็บไซต์ http://www.khonkaen.spu.ac.th/spukknextgen 2.ระบบโหวตจะ Log-in โดยใช้ Gmail ซึ่ง 1 Gmail สามารถโหวตได้ 1 โหวต ต่อประเภทผู้เข้าประกวดเท่านั้น ระยะเวลา : เริ่มโหวตได้ตั้งแต่ [...]

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2563

August 13th, 2020|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2563

คู่มือการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นสอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ 221 1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 25632. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25633. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 25634. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563   [...]

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”(Hybrid Conference) 

July 21st, 2020|Comments Off on งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”(Hybrid Conference) 

     วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต  ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GRADSPUCON2021) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ [...]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมสร้างมิติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

July 21st, 2020|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมสร้างมิติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

วันที่ 14 ก.ค. 63 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามร่วมมือกับ DynEd International บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อมัลติมีเดีย เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ เน้นให้ภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้ภาษาแรกตามธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้มีสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษมากกว่าเพียงแค่ได้รับความรู้ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งนี้ยังได้จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนสามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ชีวิตดี๊ดีที่ศรีปทุมขอนแก่น แจก Notebook ให้ #Dek63 ที่สมัครเรียนภาควันอาทิตย์วันเดียว วันนี้-15 ก.ค.นี้เท่านั้น

July 2nd, 2020|Comments Off on #ชีวิตดี๊ดีที่ศรีปทุมขอนแก่น แจก Notebook ให้ #Dek63 ที่สมัครเรียนภาควันอาทิตย์วันเดียว วันนี้-15 ก.ค.นี้เท่านั้น

#ชีวิตดี๊ดีที่ศรีปทุมขอนแก่น แจก Notebook ให้ #Dek63 มอบประสบการณ์ในการเรียนพร้อมทำงานไปด้วยแบบ Smart University ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.6 / ปวช. และ กศน.!! สมัครเรียนภาควันอาทิตย์วันเดียว สร้างโอกาสในการทำงานและเรียนไปด้วยให้ Smart ยิ่งขึ้น เพราะ ที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มอบฟรี!! DELL notebook มูลค่ากว่า 15,000 บาท* เพียงแค่ สมัครและลงทะเบียนเรียน วันนี้ – 15 [...]

SPUKK Tiktok Challenge 2020 | ม.ศรีปทุม ขอนแก่น x TikTok ชวนมาขยับกับพี่สไปร์ท ร่วมสนุกชิงเงินรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร!

May 27th, 2020|Comments Off on SPUKK Tiktok Challenge 2020 | ม.ศรีปทุม ขอนแก่น x TikTok ชวนมาขยับกับพี่สไปร์ท ร่วมสนุกชิงเงินรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร!

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น x TikTok 🕺 ชวนมาขยับกับพี่สไปร์ท ♥️ 📣กิจกรรม SPUKK Tiktok Challenge 2020‼️ ชวนวัยรุ่นมา Duet โชว์สเต็ปกับพี่สไปรท์​ Net Idol ชื่อดัง เปิดท่าเต้น เพลงสุดฮิต 3 แบบ 3 สไตล์ 🕺 ร่วมสนุกชิงเงินรางวัลรวม 7,000 บาท! พร้อมทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร! 📣 กติกาการเข้าร่วมการแข่งขัน #SPUkkChallenge 💃 [...]

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 3/2562

April 19th, 2020|Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 3/2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ 221 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น คู่มือการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน-2562 1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง Internet ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง Internet ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 [...]

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (ระดับปริญญาตรี)

April 4th, 2020|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (ระดับปริญญาตรี)