ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มอบเครื่องผลิตโอโซนเพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

By | 2020-04-20T15:10:53+07:00 April 20th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ไม่มีหมวดหมู่|

วันที่ 20 เมษายน 2563  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบธารน้ำใจและช่วยเหลือสังคม ด้วยการมอบเครื่องผลิตโอโซนแบบพกพา เพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์อัตนัย สายรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปมอบให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นขอเป็นกำลังใจ ให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน #SPUKK

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มอบเครื่องผลิตโอโซนเพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น