ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

By | 2021-11-29T12:39:04+07:00 November 28th, 2021|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยนักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของ - การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มและการคิดภาษีของที่จะนำเข้า-ส่งออกสินค้า - ขั้นตอนพิธีการศุลการกรขาเข้าและขาออก - พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน - ความผิดที่สำคัญตามกฎหมายของศุลกากร - ขั้นตอนการขนส่งสินค้าผ่านแดน จากท่าเรือแหลมฉบัง - ด่านศุลกากรหนองคาย- สปป.ลาว แบบ Multi - Modal Transport (เรือ,รถไฟ,รถยนต์) - เส้นทางรถไฟจีน (คุณหมิง) สปป.ลาว - การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและอำนวยความสะดวก เมื่อรถไฟฟ้าลาว - จีน เปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2564 พร้อมกันนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่ดังต่อไปนี้ - สถานีตรวจสอบตู้สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์ - ด่านพรมแดนหนองคาย - การตรวจสอบคนเข้าเมือง - [...]

Comments Off on