ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

By | 2020-01-24T11:03:03+07:00 January 24th, 2020|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และตัวแทนนักศึกษาผู้นำ(YoungLeader) ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 เวลา 13.30-15.00 น. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) และแนะนำการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)