บัณฑิตวิทยาลัย

/บัณฑิตวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565

By | 2021-12-22T15:32:41+07:00 December 22nd, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย|

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : โท - เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (facebook.com/gradspukk/) LINE@ : @gradspukk  (https://line.me/R/ti/p/@gradspukk) (ดาวน์โหลดไฟล์ >> ประกาศรับสมัคร โท เอก 2565 ) ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565

Comments Off on รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565