ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

By | 2021-07-01T14:29:09+07:00 June 15th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร, ไม่มีหมวดหมู่|

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 043-224119 ต่อ 204 รับสมัครอาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ) หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ 2. ไม่จำกัดอายุ 3. ไม่จำกัดสัญชาติ (หากผู้สมัครเป็นต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) 4. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา 5. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี 6.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจหรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน 7. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 8. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อวิจัย [...]

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)