ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ (ด่วน)

By | 2021-12-17T22:12:04+07:00 December 15th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 043-224119 ต่อ 204 รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ (ด่วน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา รายละเอียดงาน • ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ • จัดการประชุม • ประสานงาน • วิเคราะห์งาน • ตรวจสอบเอกสาร นำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา • งานประชาสัมพันธ์ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และประสานงาน อำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อประสานงาน • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ [...]

Comments Off on รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ (ด่วน)