ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

By | 2021-07-01T14:17:35+07:00 June 15th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-224119 ต่อ 204รับสมัครอาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คุณสมบัติ1. ไม่จำกัดเพศ2. ไม่จำกัดอายุ3. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา4. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี5.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ทางด้านโลจิสติกส์/ บริหารธุรกิจ/ วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมีหัวข้อวิจัยที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาในด้านการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน6. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง7. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อวิจัย ด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเอกสารประกอบการสมัคร1. CV/Resume2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 [...]

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน