ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร รเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา จำนวน 6 อัตรา

By | 2020-06-05T16:23:05+07:00 June 5th, 2020|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา จำนวน 6 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ เพศ ไม่จำกัด อายุ 23-30 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา คุณสมบัติ มีความอดทน ขยัน กระตือรือร้น เรียนรู้งานได้เร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี เข้ากับคนอื่นง่าย กล้าแสดงออก มีความสามารถในการนำเสนอและสามารถพูดต่อหน้าสาธารณะชนได้ หากมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวในสถานศึกษาหรือมีประสบการณ์การด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพศชาย ต้องมีเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา transcript หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี) กรอกใบสมัครที่ห้องบุคคล อาคาร2 ชั้น 2 ใส่แมสมาด้วย หรือส่งมาทางอีเมล narisara.na@spu.ac.th

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร รเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา จำนวน 6 อัตรา