ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) 1 อัตรา (ปิดรับ 31 มี.ค.62)

By | 2019-03-20T10:39:59+07:00 March 20th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) 1 อัตรา   คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (นิติศาสตร์) ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-35 ปี มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ ติดต่อสมัครงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.- 31 มี.ค.2562 ที่อยู่ : 182/12 ถ. ศรีจันทร์ [...]

Comments Off on ด่วน!! เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท) 1 อัตรา (ปิดรับ 31 มี.ค.62)