ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา

By | 2021-03-15T09:29:12+07:00 March 15th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

รับสมัคร รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา คุณสมบัติ: -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาธุรกิจการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ไม่จำกัดเพศ -ไม่จำกัดอายุ -รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา -ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี *หากมีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารการสมัครงาน -เรซูเม่ -รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท) -สำเนา Transcript (ปริญญาตรีและปริญญาโท) -สำเนาใบผ่านงาน/หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) -สำเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) วิธีการสมัครงาน สามารถมากรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องทรัพยากรบุคคล (อาคาร 2 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ต.ในเมือง [...]

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา