มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

By | 2019-02-10T23:07:53+00:00 February 10th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

รับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/ สาขาสื่อนฤมิต/ สาขาแอนิเมชันไม่จำกัดเพศอายุ 25 – 45 ปีถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 คุณสมบัติอื่น ๆ 1) มีความสามารถในการวาดภาพ การวาดภาพดิจิทัล และ การออกแบบตัวละคร 2) มีความสามารถในทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3) มีความสามารถในทักษะการปั้น เช่น ปั้นหุ่นนิ่ง หุ่นครึ่งตัว เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วสำเนาบัตรประชน 1 ฉบับสำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับหนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบุคคล อาคาร 2 [...]

Comments Off on ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ 1 อัตรา คณะบัญชี (ปิดรับ 30 เม.ย. 62)

By | 2019-02-07T11:58:26+00:00 February 7th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ประจำ 1 อัตรา อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  1 อัตรา คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับ ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 45 ปี ถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เอกสารประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ 7. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบุคคล อาคาร 2 [...]

Comments Off on รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ 1 อัตรา คณะบัญชี (ปิดรับ 30 เม.ย. 62)

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ 2 อัตรา การท่องเที่ยว / การโรงแรม (ปิดรับ 30 มี.ค. 62)

By | 2019-02-07T11:51:01+00:00 February 4th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ประจำ 2 อัตรา อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 1 อัตรา อาจารย์สาขาการจัดการการโรงแรม 1 อัตรา คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับ ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 45 ปี ถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562   เอกสารประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ 7. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ [...]

Comments Off on รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ 2 อัตรา การท่องเที่ยว / การโรงแรม (ปิดรับ 30 มี.ค. 62)

รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา

By | 2019-02-04T10:25:55+00:00 February 4th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้ 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 2. ไม่จำกัดเพศ 3. ไม่จำกัดอายุ 4. ชอบและรักในงานประชาสัมพันธ์ สามารถออกต่างจังหวัดได้ เอกสารประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ 7. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น [...]

Comments Off on รับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา 1 อัตรา