ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา

By | 2019-06-20T14:25:34+07:00 June 20th, 2019|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้ 1. วุฒิการศึกษาจบปริญญาโท ในสาขาวิชาธุรกิจการบิน 2. ไม่จำกัดเพศ 3. ไม่จำกัดอายุ 4. ถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ -ถ้าไม่สะดวกมายื่นใบสมัครด้วยตัวเองสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่ e-mail : niramon.kl@spu.ac.th ที่อยู่ : 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ติดต่อ งานบุคคล ห้อง 2-201 หรือ โทร 043-224-119 ต่อ 204

Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา