ข่าวสารกองทุนฯ

/ข่าวสารกองทุนฯ

เปิดให้แจ้งความประสงค์สำหรับนักศึกษา รหัส 59-62 ที่มีความประสงค์ยื่นขอกู้ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

By | 2020-04-19T08:42:37+07:00 April 19th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวสารกองทุนฯ|

สำหรับนักศึกษา รหัส 59-62 ที่มีความประสงค์ยื่นขอกู้ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 👉 เปิดให้แจ้งความประสงค์แล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค.63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #คุณสมบัติของผู้ยื่นขอกู้ยืมฯ 📌 รายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 📌 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.00 📌 ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ รวมถึงไม่เป็นผู้มีประกันสังคมที่สถานประกอบการออกให้ 📌 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👉 แจ้งความประสงค์ คลิก :https://forms.gle/LBcMWCfv1btHChkJ6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #หมายเหตุ 👉 ให้ติดตามประกาศการดำเนินการขั้นตอนต่อไปทางหน้าเฟส สนง.ทุนการศึกษา มศป.ขอนแก่น 👉 เงื่อนไขการกู้ยืมฯให้เป็นไปตามที่ทางกยศ.กำหนด

Comments Off on เปิดให้แจ้งความประสงค์สำหรับนักศึกษา รหัส 59-62 ที่มีความประสงค์ยื่นขอกู้ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563