Hot News

/Hot News

Dek64 สมัครเรียนภาควันอาทิตย์ รับฟรี DELL Notebookเพื่อการเรียนแบบ Hybrid Learning “เรียนสนุก ไม่มีสะดุด” สมัครวันนี้ – 31 มีนา 64 เท่านั้น

By | 2021-03-09T17:36:07+07:00 March 8th, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ทุนการศึกษา|

Dek64 สมัครเรียนภาควันอาทิตย์ รับฟรี DELL Notebook เพื่อการเรียนแบบ Hybrid Learning “เรียนสนุก ไม่มีสะดุด” พิเศษ! เฉพาะสมัครเรียนภาควันอาทิตย์วันเดียว เทอม 1/2564 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สมัครและลงทะเบียนเรียน วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 รับฟรี!! DELL Notebook!! ระยะเวลาสมัครทุนการศึกษา : • สมัครและลงทะเบียน วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : • นักศึกษาที่สมัครเรียนและลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Dell Notebook INSPIRON 3593 มูลค่า 15,000 บาท (จำนวนจำกัด) • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6 | ปวช. | กศน. • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมัครเรียน ในภาควันอาทิตย์วันเดียว [...]

Comments Off on Dek64 สมัครเรียนภาควันอาทิตย์ รับฟรี DELL Notebookเพื่อการเรียนแบบ Hybrid Learning “เรียนสนุก ไม่มีสะดุด” สมัครวันนี้ – 31 มีนา 64 เท่านั้น