Hot News

/Hot News

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 3/2562

By | 2020-04-26T10:59:31+07:00 April 19th, 2020|Categories: Hot News|

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ 221 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น คู่มือการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน-2562 1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง Internet ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง Internet ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562

Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 3/2562