Hot News

/Hot News

กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาทาง Internet

By | 2019-04-05T20:18:36+07:00 April 5th, 2019|Categories: Hot News|

1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 มศป.ขอนแก่น 5. รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค (คู่มือ) ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2561

Comments Off on กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาทาง Internet