Hot News

/Hot News

คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562

By | 2019-06-26T09:31:46+07:00 June 25th, 2019|Categories: Hot News|

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-224119 ต่อ 221 หรือ facebook สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 1. กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้าทาง internet ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 มศป.ขอนแก่น 👉คลิกเพื่อโหลดเอกสาร 2. วิธีการลงทะเบียนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มศป.ขอนแก่น 👉คลิกเพื่อโหลดเอกสาร 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มถอนเปลี่ยนวิชาเรียนทาง internet ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 มศป.ขอนแก่น 👉คลิกเพื่อโหลดเอกสาร 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่มถอนแบบไดอะแกรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มศป.ขอนแก่น 👉คลิกเพื่อโหลดเอกสาร

Comments Off on คู่มือการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562