Hot News

/Hot News

มาดูสาขาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นกัน มีสาขาอะไรที่โดนใจ DEK65 บ้างนะ? สมัครเรียนได้เเล้วนะรู้ยัง?!!

By | 2021-09-01T01:35:43+07:00 September 1st, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, ทุนการศึกษา|

>>คลิกเลย<< พิเศษ!! DEK65  สมัครเรียนวันนี้ รับทุนการศึกษา สูงสุด 20,000 บาท คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6 | ปวช. | กศน. และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ : 1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้ ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  [...]

Comments Off on มาดูสาขาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นกัน มีสาขาอะไรที่โดนใจ DEK65 บ้างนะ? สมัครเรียนได้เเล้วนะรู้ยัง?!!