wantanee.pa

/Wantanee Panark

About Wantanee Panark

This author has not yet filled in any details.
So far Wantanee Panark has created 207 blog entries.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

By | 2019-08-28T10:34:36+07:00 August 28th, 2019|Categories: Hot News|

วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 09.30 น. นักศึกษารหัส 62 ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 09.45 น. อธิบายลำดับพิธีการซ้อมเดิน 10.15 น. เวลานัดหมายที่ห้องรับรอง สำหรับคณาจารย์ และผู้บริหาร ผู้ร่วมพิธีการ ณ บริเวณห้อง 3 – 205 10.30 น. เริ่มต้นพิธีการไหว้ครู รวมทุกคณะ/วิทยาลัย นักศึกษารหัส 62 ตามลำดับพิธี ดังนี้ • เชิญคณาจารย์ และผู้บริหาร ผู้ร่วมพิธีการ เข้าสู่บริเวณพิธี • ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงาน • ประธานในพิธี รองอธิการบดี ผศ.ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย • สรภัญญบูชา [...]

Comments Off on พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562