มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

wantanee.pa

/Wantanee Panark

About Wantanee Panark

This author has not yet filled in any details.
So far Wantanee Panark has created 135 blog entries.

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

By | 2018-09-14T10:28:09+00:00 September 14th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษา ที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Comments Off on พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำนักศึกษาที่ผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ SPUKK SMART LEADER 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

By | 2018-09-14T10:03:57+00:00 September 14th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันพฤหัสที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ #สุขนี้ที่ศรีปทุมขอนแก่น #ความอบอุ่น #ประทับใจ #พิธีไหว้ครู

Comments Off on พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

By | 2018-09-12T15:01:30+00:00 September 12th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

พันตรีสมพงศ์ นามสง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มณฑลทหารบกที่ 28 และเข้าร่วมถ่ายภาพกับ พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 #หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต #กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา #ปริญญาโท # มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น

Comments Off on นักศึกษา ป.โท เกียรติบัตรเรียนดี ว่าที่มหาบัณฑิต รับรางวัลบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ณ มทบ.28

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

By | 2018-09-11T13:47:36+00:00 September 11th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด มาบรรยายในหัวข้อ หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นต้น และ หัวข้อ การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะนิติศาสตร์ #หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง #วิธีพิจารณาคดีปกครอง #และคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

Comments Off on หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครอง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปีการศึกาษา 2560

By | 2018-09-05T11:41:11+00:00 September 5th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันพุธที่ 5 กันยายน 61 ตัวแทนนักศึกษาชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โดยนักศึกษาได้นำเสนอกิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงเรียนแม่เหว่ยทะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Comments Off on ชมรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ (6 ทีมสุดท้าย จาก 21 ทีม) โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปีการศึกาษา 2560

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

By | 2018-09-05T10:32:07+00:00 September 5th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

SPUKK : อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ "การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ อ.สุเมธ สุวรรณเนตร หัวหน้างานศูนย์มีเดีย/อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ อีกทั้ง อ.รัฐธนันท์ ดอกคำฐิติพันธุ์ และอ.องอาจ หาญชนะวงษ์ หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ "การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเสวนาทางด้านนิเทศศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์จากหลายสถาบัน เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น #SPUKK #นิเทศศาสตร์ #ศรีปทุม #ขอนแก่น #เสนอผลงานทางวิชาการ #เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ #การสื่อสารเพื่อการพัฒนา #เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #สุโขทัยธรรมาธิราช #กรุงเทพ

Comments Off on อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ

SPUKK FILM CAMP

By | 2018-09-04T10:20:37+00:00 September 4th, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น พานักศึกษาเข้าร่วม SPUKK FILM CAMP เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ก่อนการเรียนภาคการศึกษา 1/2561 อาจารย์กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว ศิลปอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษา RTV61 พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม SPUKK FILM CAMP จัดโดย ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ก่อนการเรียนภาคการศึกษา 1/2561 บรรยากาศการอบรม เป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยทีมวิทยากรของศูนย์มีเดีย และเด็กๆได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จาก อ.กะรัตพลอย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะเบื้องต้น สำหรับการเรียนรู้ในภาคการศึกษา 1/2561 ต่อไป #SPUKK #นิเทศศาสตร์ #ศรีปทุม #ขอนแก่น #FILM #CAMP #เตรียมความพร้อม #พัฒนาทักษะ #อาจารย์ที่ปรึกษา #ดูแลใกล้ชิด #บ้านหลังที่สอง #HOME [...]

Comments Off on SPUKK FILM CAMP

ดร. มีแสน แก่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561

By | 2018-09-03T11:29:20+00:00 September 3rd, 2018|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

วันที 31 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ดร. มีแสน แก่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย มีทีมเข้าร่วม 320 ทีม ยอดผู้ร่วมงานกว่า 5,000 คน เพื่อคัดตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (World Robot Olympiad 2018) มีทีมจาก 70 ประเทศทั่วโลก

Comments Off on ดร. มีแสน แก่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561