รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

/, NEWS, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ, ไม่มีหมวดหมู่/รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

Congratulations! ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 (พิธีประสาทปริญญาบัตร)
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

  • Google Map สำหรับเดินทางมาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
    คลิกลิ้งก์ https://goo.gl/maps/NRVfCPufrtWSqZ3EA
  • ห้องพิธีประสาทปริญญาบัตร : ห้องประชุม (Hall3)
  • ห้องรับรองผู้ปกครอง : ห้องประชุม (Hall2)

ระเบียบและเครื่องแต่งกาย สำหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

ขั้นตอนการรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

Download คู่มือบัณฑิต

>>> คู่มือบัณฑิต <<<<

กำหนดการและรายละเอียด ราคาจองรูปภาพรับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

  1. จองรูปภาพ วันที่ 10-15 กรกฏาคม 2565 ที่ห้อง 2-101 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
  2. จองรูปภาพ วันที่ 16 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ KICE

***** ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอความกรุณาทุกท่านช่วยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
https://www.facebook.com/educationspukk
Line Smart students : https://lin.ee/BE6yJbv
โทร 043-224119 ต่อ 221 หรือ 086-0440073

By | 2022-07-11T15:33:19+07:00 July 5th, 2022|Categories: Hot News, NEWS, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on รายละเอียดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564

About the Author: