#เด็กสายกฎหมายมาทางนี้

//#เด็กสายกฎหมายมาทางนี้

#เด็กสายกฎหมายมาทางนี้

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

📚 เปิดสอนหลักสูตร
• สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
รับวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. : เรียนภาคปกติ

• ปริญญาตรีใบที่สอง
เทียบโอนหน่วยกิตปริญญาตรีใบแรกได้ : เรียนภาคเสาร์-อาทิตย์

• ปริญญาตรีสำหรับตำรวจ
เทียบโอนหน่วยกิตจากศูนย์ฝึกได้ : เรียนภาคเสาร์-อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติมกับพี่แนะแนวได้เลย
📱️ Line พี่แนะแนว: https://bit.ly/SPUKKDek65
📱️ Line ID: @SPUKK
📱️ โทร. 043-224-111 หรือ
📱️ 092-5374400, 092-5374411
📱️ 092-5374422, 092-5374433
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด (08.30-16.30 น.)

#DEK65 #นิติศาสตร์ #LAW
#เรียนต่อปริญญาตรี
#มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น​
#SPUKK​ #SripatumUniversityKhonKaen

By | 2022-01-26T12:26:10+07:00 January 26th, 2022|Categories: activities|Comments Off on #เด็กสายกฎหมายมาทางนี้

About the Author: