ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ
โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยนักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของ
– การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มและการคิดภาษีของที่จะนำเข้า-ส่งออกสินค้า
– ขั้นตอนพิธีการศุลการกรขาเข้าและขาออก
– พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน
– ความผิดที่สำคัญตามกฎหมายของศุลกากร
– ขั้นตอนการขนส่งสินค้าผ่านแดน จากท่าเรือแหลมฉบัง – ด่านศุลกากรหนองคาย- สปป.ลาว แบบ Multi – Modal Transport (เรือ,รถไฟ,รถยนต์)
– เส้นทางรถไฟจีน (คุณหมิง) สปป.ลาว
– การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและอำนวยความสะดวก เมื่อรถไฟฟ้าลาว – จีน เปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2564
พร้อมกันนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่ดังต่อไปนี้
– สถานีตรวจสอบตู้สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์
– ด่านพรมแดนหนองคาย
– การตรวจสอบคนเข้าเมือง
– ระบบการตรวจสอบสแกนสิ่งของที่เข้ามาในประเทศไทย
– ระบบการตรวจสอบยาเสพติด
การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ทำให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริงในขั้นตอนต่าง ๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในด่านศุลกากร และความสำคัญของการจัดทำบัญชีและภาษีในการนำเข้า – ส่งออก จากประเทศไทย รวมถึงต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจ

ขอขอบพระคุณ ท่านรองอธิการ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ที่ให้การสนับสนุนให้จัดกิจกรรมครั้งนี้ 🙏🏻🙏🏻
.
สอบถามข้อมูล “การสมัครเรียน” โทร. 043-224-111 หรือ 092-5374400,
092-5374411, 092-5374422, 092-5374433 เพิ่มเพื่อน Line ID: @SPUKK
สมัครเรียนได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) 08.30 – 17.00 น.
#คณะบัญชี #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
#มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น #SPUKK
#SripatumUniversityKhonKaen
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

By | 2021-11-29T12:39:04+07:00 November 28th, 2021|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on

About the Author: