ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

/, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย/ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ
โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยนักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของ
– การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มและการคิดภาษีของที่จะนำเข้า-ส่งออกสินค้า
– ขั้นตอนพิธีการศุลการกรขาเข้าและขาออก
– พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน
– ความผิดที่สำคัญตามกฎหมายของศุลกากร
– ขั้นตอนการขนส่งสินค้าผ่านแดน จากท่าเรือแหลมฉบัง – ด่านศุลกากรหนองคาย- สปป.ลาว แบบ Multi – Modal Transport (เรือ,รถไฟ,รถยนต์)
– เส้นทางรถไฟจีน (คุณหมิง) สปป.ลาว
– การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและอำนวยความสะดวก เมื่อรถไฟฟ้าลาว – จีน เปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2564
พร้อมกันนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่ดังต่อไปนี้
– สถานีตรวจสอบตู้สินค้าด้วยระบบเอกซเรย์
– ด่านพรมแดนหนองคาย
– การตรวจสอบคนเข้าเมือง
– ระบบการตรวจสอบสแกนสิ่งของที่เข้ามาในประเทศไทย
– ระบบการตรวจสอบยาเสพติด
การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ทำให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริงในขั้นตอนต่าง ๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในด่านศุลกากร และความสำคัญของการจัดทำบัญชีและภาษีในการนำเข้า – ส่งออก จากประเทศไทย รวมถึงต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจ

ขอขอบพระคุณ ท่านรองอธิการ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ที่ให้การสนับสนุนให้จัดกิจกรรมครั้งนี้ 🙏🏻🙏🏻

By | 2021-11-29T13:00:34+07:00 November 27th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย|Comments Off on ผนึกกำลังบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะบัญชีและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง3 วิทยาเขต จัดทำ โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ เรื่องการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพในประสบการณ์จริงในยุคดิจิทัล ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

About the Author: