นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ฝึกทักษะการบริการบนเครื่องบินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในรายวิชา ALT223 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบิน #

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้านธุรกิจการบิน/, NEWS & ACTIVITIES/นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ฝึกทักษะการบริการบนเครื่องบินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในรายวิชา ALT223 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบิน #

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้านธุรกิจการบินนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ฝึกทักษะการบริการบนเครื่องบินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในรายวิชา ALT223 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบิน #

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้านธุรกิจการบินนักศึกษาธุรกิจการบิน (วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ได้รับการฝึกทักษะการบริการบนเครื่องบินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในรายวิชา ALT223 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบิน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงด้านธุรกิจการบิน

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการตรวจ ATK เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคขั้นสูงสุด

สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด (8.30-16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติมกับพี่แนะแนวได้เลย

📱️ Line พี่แนะแนว: https://bit.ly/SPUKKDek65

📱️ Line ID: @SPUKK

📱️ โทร. 043-224-111 หรือ

📱️ 092-5374400, 092-5374411

📱️ 092-5374422, 092-5374433

#DEK65 #ธุรกิจการบิน

#เรียนต่อปริญญาตรี

#มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น​

#SPUKK​ #SripatumUniversityKhonKaen

By | 2021-11-16T10:33:24+07:00 November 16th, 2021|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ฝึกทักษะการบริการบนเครื่องบินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในรายวิชา ALT223 ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอุตสาหกรรมการบิน #

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้านธุรกิจการบินAbout the Author: