มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

/, ข่าวการศึกษา/มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

◎ รับผู้จบ
ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน. และ
ผู้จบ ปวส./เทียบเท่า

◎ เปิดสอนภาคปกติและภาควันอาทิตย์วันเดียว

สอบถามเพิ่มเติมกับพี่แนะแนวได้เลย
📱️ Line พี่แนะแนว: https://bit.ly/SPUKKDek65
📱️ Line ID: @SPUKK
📱️ โทร. 043-224-111 หรือ
📱️ 092-5374400, 092-5374411
📱️ 092-5374422, 092-5374433
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด (08.30-16.30 น.)

#DEK65 #โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
#เรียนต่อปริญญาตรี
#มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น​
#SPUKK​ #SripatumUniversityKhonKaen

By | 2021-10-11T12:14:56+07:00 October 11th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

About the Author: