ผุดไอเดีย สร้างคอนเทนต์ สร้างสรรค์สื่อโฆษณาภาพกราฟิก ตัดต่อวิดีโอสวยๆให้น่าสนใจ ต้องเรียนที่ สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

/, ข่าวการศึกษา/ผุดไอเดีย สร้างคอนเทนต์ สร้างสรรค์สื่อโฆษณาภาพกราฟิก ตัดต่อวิดีโอสวยๆให้น่าสนใจ ต้องเรียนที่ สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ผุดไอเดีย สร้างคอนเทนต์ สร้างสรรค์สื่อโฆษณาภาพกราฟิก ตัดต่อวิดีโอสวยๆให้น่าสนใจ ต้องเรียนที่ สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

• สมัครเรียนวันนี้ – 16 สิงหาคม 2564
รับทุนส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 5,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• รับผู้จบ ม.6 | ปวช. | กศน. หรือเทียบเท่า รับทุนส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท
• และ ผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า รับทุนส่วนลดค่าเทอม 4,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขหลังการรับทุน :

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.00 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิจบ ม.6 | ปวช. | กศน. และ วุฒิจบ ปวส. 3 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม ** กรณีเทียบโอนเรียนต่างสถาบัน **
– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สถาบันเดิม 1 ฉบับ
– คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม

[สามารถส่งเอกสารได้ช้าสุดก่อนเปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2564]

วิธีการสมัครเรียน :

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. เข้ามายื่นเอกสารการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัย ที่ห้อง 1-108
2. สมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็ปไซต์  >>http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/register/<<

สอบถามการสมัครเรียนกับพี่ๆแนะแนวได้เลยนะ 🙂 🙂 🙂

คลิก : >>https://page.line.me/spukk<<
📱Line ID : @SPUKK

โทร. 043-224-111 หรือ 092-5374400
| 092-5374411 | 092-5374422 |  092-5374433

#DEK65 #SPUKK

#ออกแบบสื่อสารออนไลน์ #นิเทศศาสตร์
#DEK64​ #SPUKK​ #มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น​ #SripatumUniversityKhonKaen

By | 2021-07-30T15:30:03+07:00 July 30th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on ผุดไอเดีย สร้างคอนเทนต์ สร้างสรรค์สื่อโฆษณาภาพกราฟิก ตัดต่อวิดีโอสวยๆให้น่าสนใจ ต้องเรียนที่ สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

About the Author: