ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

/, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ/ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2
————————————

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มีความห่วงใยนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล เรื่องการพิจารณาส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ก่อนการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยฯ จึงเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต จากวันที่ 30 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 5 – 18 สิงหาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ได้ที่สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
เพจ : https://www.facebook.com/educationspukk
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line : Smart students ได้เลยนะคะ
Line : https://lin.ee/BE6yJbv

By | 2021-07-30T17:13:49+07:00 July 30th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง เลื่อนกำหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษา ฉบับที่ 2

About the Author: