มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ทำบุญเนื่องในวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา #สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ทำบุญเนื่องในวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา #สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ทำบุญเนื่องในวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา #สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ได้จัดโครงการทำบุญเนื่องในวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ  วัดป่าแสงอรุณ  จ.ขอนแก่น
โดยการทำบุญครั้งนี้เพื่อเป็นการ
รำลึกถึงท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รวมไปถึงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาสืบทอดประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และประเทศชาติ

By | 2021-07-24T08:55:09+07:00 July 22nd, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ทำบุญเนื่องในวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา #สำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา

About the Author: