ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2564

/, ข่าวการศึกษา/ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ที่ได้รับการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2564
โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
พร้อมได้รับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 25,000 บาท จำนวน 2 ทีมได้แก่
1. ทีม Boost up ผลิตภัณฑ์เกลือแร่ชนิดเม็ด
2. ทีม ไก่บ้านเฮา ผลิตภัณฑ์ไก่พื้นบ้านไทย ไขมันต่ำ
และ เตรียมเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ในงาน Startup Prototype SHOWCASE of The Entrepreneurial University ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ตึก KX (Knowledge Exchange) กรุงเทพฯ ในลำดับต่อไป

By | 2021-07-19T11:49:16+07:00 July 19th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2564

About the Author: