มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน #SPUKKCARE

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน #SPUKKCARE

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน #SPUKKCARE

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
เพื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
#SPUKKCARE
By | 2021-07-19T13:06:29+07:00 July 19th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน #SPUKKCARE

About the Author: