มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ #SPUKKCARE

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ #SPUKKCARE

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ #SPUKKCARE

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ได้ส่งมอบน้ำดื่ม และอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทุ่มเท กำลังกายกำลังใจทำงานอย่างเต็มที่
By | 2021-07-13T09:48:25+07:00 July 13th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ #SPUKKCARE

About the Author: