มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-224119 ต่อ 204

รับสมัครเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา

จำนวน 4 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
เพศ ไม่จำกัด อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
ซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เลย, หนองบัวลำภู, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร

คุณสมบัติ

-มีความอดทน ขยัน กระตือรือร้น เรียนรู้งานได้เร็ว
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนอื่นง่าย กล้าแสดงออก
-สามารถมาเรียนรู้งานได้ที่ขอนแก่นได้ จากนั้นจะให้อยู่ประจำที่จังหวัดตนเอง
-มีความสามารถในการนำเสนอและสามารถพูดต่อหน้าสาธารณะชนได้
-หากมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวในสถานศึกษาหรือมีประสบการณ์การด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป
– CV/ Resume
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– Transcript
– สำเนาใบ ส.ด. (เพศชาย)
– หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารได้ที่ E-mail niramon.kl@spu.ac.th (กรุณาระบุจังหวัด) หรือสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ห้อง 2-201 **สำหรับวันนัดสัมภาษณ์จะต้องมาที่ขอนแก่น

สวัสดิการ

1. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
2. ประกันสังคม
3. ประกันสุขภาพ
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

By | 2021-06-13T00:26:30+07:00 June 13th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา จำนวน 4 อัตรา