#DEK64 สมัครเรียน ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ภายใน 30 มิ.ย. 64 นี้ รับทุนสูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสัมภาษณ์ สมัครได้เลย

/, ทุนการศึกษา/#DEK64 สมัครเรียน ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ภายใน 30 มิ.ย. 64 นี้ รับทุนสูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสัมภาษณ์ สมัครได้เลย

#DEK64 สมัครเรียน ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ภายใน 30 มิ.ย. 64 นี้ รับทุนสูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสัมภาษณ์ สมัครได้เลย

#DEK64 สมัครเรียน ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ภายใน 30 มิถุนายน 2564 นี้ รับทุนสูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสัมภาษณ์ สมัครได้เลย

  ทุนการศึกษา SPUKK #DEK64

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
“อยากมีที่เรียน อย่ารอช้า” สมัครปุ๊บ รับทุนการศึกษาปั๊บ
ไม่ว่าจะลงทะเบียนปกติ หรือจะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ.
ก็มีสิทธิ์รับ “ทุนการศึกษา SPUKK” แน่นอน 🙂

ระยะเวลารับทุนการศึกษา :

สมัครและลงทะเบียนวันนี้ –  30 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6 | ปวช. | กศน. และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 5,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  2,500 บาท
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 2,500 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.00 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิจบ ม.6 | ปวช. | กศน. และ วุฒิจบ ปวส. 3 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม ** กรณีเทียบโอนเรียนต่างสถาบัน **
– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สถาบันเดิม 1 ฉบับ
– คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม

[สามารถส่งเอกสารได้ช้าสุดก่อนเปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2564]

วิธีการสมัครเรียน :

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. เข้ามายื่นเอกสารการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัย ที่ห้อง 1-108
2. สมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็ปไซต์  >>http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/register/<<

ศึกษาวิธีการสมัครเรียน คลิก!!

สอบถามการสมัครเรียนกับพี่ๆแนะแนวได้เลยนะ 🙂 🙂 🙂

คลิก : >>https://page.line.me/spukk<<
📱Line ID : @SPUKK

โทร. 043-224-111 หรือ 092-5374400
| 092-5374411 | 092-5374422 |  092-5374433

#DEK64 #SPUKK

By | 2021-06-04T10:08:11+07:00 June 4th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ทุนการศึกษา|Comments Off on #DEK64 สมัครเรียน ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ภายใน 30 มิ.ย. 64 นี้ รับทุนสูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสัมภาษณ์ สมัครได้เลย

About the Author: