การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

/, ไม่มีหมวดหมู่/การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. บันทึกอนุมัติจากท่านอธิการบดี

2. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการยอมรับนโยบายคุกกี้(ฉบับแก้ไข)

4. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้สนใจศึกษาต่อ)

4. หนังสือยินยอม (ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ)

5. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (นักศึกษา)

5.หนังสือยินยอม (นักศึกษา)

6. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้สนใจสมัครงาน)

6. หนังสือยินยอม (ผู้สนใจสมัครงาน)

7. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ปฏิบัติงาน)

7. หนังสือยินยอม (ผู้ปฏิบัติงาน)

8. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (บริษัทหรือคู่ค้า)

8. หนังสือยินยอม (บริษัทหรือคู่ค้า)

9. ตัวอย่างการขึ้นในระบบ

By | 2021-04-23T11:29:07+07:00 April 23rd, 2021|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม