ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2563

/, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ/ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงนี้ยังเป็นที่น่าเป็นห่วง และ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานพบผู้ติดเชื้อจาก แหล่งแพร่ระบาดใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน ทั้งเรียนในห้องเรียนและเรียนออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนออนไลน์ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและครอบครัว รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ สาหรับรายวิชาปฏิบัติการที่ไม่สามารถเรียน ออนไลน์ได้ต้องมาปฏิบัติการในพื้นที่จะมีการสอนชดเชยเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.khonkaen.spu.ac.th กรณีมีเหตุเร่งด่วนสามารถติดต่อที่ Line SPUKK Smart Students : https://lin.ee/BE6yJbv  หรือ โทรศัพท์ 043-224119 ต่อ 221

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)

By | 2021-04-15T21:07:12+07:00 April 15th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2563

About the Author: