มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา

รับสมัคร
รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาธุรกิจการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ไม่จำกัดเพศ
-ไม่จำกัดอายุ
-รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา
-ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
*หากมีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัครงาน
-เรซูเม่
-รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
-สำเนา Transcript (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
-สำเนาใบผ่านงาน/หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
-สำเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

วิธีการสมัครงาน
สามารถมากรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องทรัพยากรบุคคล (อาคาร 2 ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น
ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น
โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)

หากไม่สะดวกมาด้วยตนเอง
สามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ E-mail: niramon.kl@spu.ac.th

By | 2021-03-15T09:29:12+07:00 March 15th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 อัตรา

About the Author: