รุ่นพี่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ชวนน้องๆ เข้าวัด-ทำบุญใน ‘วันมาฆบูชา’

/, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย/รุ่นพี่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ชวนน้องๆ เข้าวัด-ทำบุญใน ‘วันมาฆบูชา’

รุ่นพี่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ชวนน้องๆ เข้าวัด-ทำบุญใน ‘วันมาฆบูชา’

รุ่นพี่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ชวนน้องๆ เข้าวัด-ทำบุญในวันมาฆบูชา🙏
🙏วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
1.พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
2.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3.พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
4.และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์
🙏กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ คือ ทำบุญใส่บาตร
ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา ไปเวียนเทียนที่วัด เป็นต้น

By | 2021-02-26T16:55:50+07:00 February 26th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย|Comments Off on รุ่นพี่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ชวนน้องๆ เข้าวัด-ทำบุญใน ‘วันมาฆบูชา’

About the Author: