มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัคร ครูปฏิบัติการ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัคร ครูปฏิบัติการ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัคร ครูปฏิบัติการ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 
เปิดรับสมัคร ครูปฏิบัติการ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

วิธีการรับสมัคร : 
สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม พ.ศ.2564
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
หรือส่งประวัติทาง E-mail : niramon.kl@spu.ac.th

คุณสมบัติ :
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาภาษาอังกฤษ)
-ไม่จำกัดเพศ -อายุ 20-30 ปี
-รักในการสอน
-มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา
-ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
-อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

เอกสารประกอบการสมัคร
– รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– เพศชาย ต้องมีเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– transcript
– หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

ที่อยู่ : 182/12 จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043-224-119 ต่อ 204
เว็บไซต์ : http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/

By | 2021-02-24T11:11:55+07:00 February 24th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัคร ครูปฏิบัติการ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)

About the Author: