[ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

/, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ/[ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

[ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

Congratulations! ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงสุขภาพ
ความปลอดภัยของบัณฑิตและผู้ร่วมงานทุกท่าน จึงได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

  • งดการฝึกซ้อม
  • มหาวิทยาลัยเปิดให้บัณฑิตถ่ายภาพที่ระลึกตามปกติ

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 (พิธีประสาทปริญญาบัตร)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

  • Google Map สำหรับเดินทางมาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
    คลิกลิ้งก์ https://goo.gl/maps/NRVfCPufrtWSqZ3EA
  • ห้องรับรองผู้ปกครอง : ห้องประชุม (Hall2)

ระเบียบและเครื่องแต่งกาย สำหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

Download คู่มือบัณฑิต
>>>> คู่มือบัณฑิต <<<<


กำหนดการและรายละเอียด ราคาจองรูปภาพรับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

📆 จองรูปภาพ วันที่ 13-25 ธันวาคม 2563 ที่ห้อง 2-101 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
📆 จองรูปภาพ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมฯ KICE
 
หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัย งดการถ่ายภาพหมู่ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาด ของสถานการณ์ Covid-19


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอความกรุณาทุกท่านช่วยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 
https://www.facebook.com/educationspukk
Line Smart students : https://lin.ee/BE6yJbv 
โทร 043-224119 ต่อ 221 หรือ 086-0440073

By | 2021-01-27T14:30:39+07:00 December 15th, 2020|Categories: Hot News, NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on [ประกาศเปลี่ยนแปลง] กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

About the Author: